4. Medicin och döda grisar

Gjorda medicineringar och eventuella döda grisar registreras med fördel löpande under omgången. Medicinregistreringen sker enligt samma principer för både suggor och slaktgrisar. Den beskrivs därför under menyvalet WinPig Sugg – Medicin.

Döda grisar

För att omgångens resultat ska bli så korrekt som möjligt bör verkligt dödsdatum och uppskattad vikt registreras i WinPig. Att ange dödsorsak är frivilligt.

Datum
Lokal
Fyll i datum och lokal
Omgång Programmet ska själv fylla i korrekt omgång. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på Omgång och ”Koppla omgång till lokal”.
Antal
Vikt
Fyll i antal och antingen totalvikt eller genomsnittsvikt.
Den vikt programmet räknat ut visas med blå siffror.
Orsak Skriv kod eller använd kikarsymbolen för att söka i kodtabellen. Det går att ställa in (under Generellt – Orsaker) vilka orsaker man vill ska användas i den egena besättningen.
Typ av död Välj mellan Död, Avlivad och Diagnos. Med Diagnos menas grisar som är avlivade enbart för att att obducera och diagnostisera en sjukdom.
Omgång Kontrollera att programmet fyller i rätt omgång när du skrivit i lokal. Om man har kopplat omgång till lokal rätt så håller WinPig koll på omgångsnumret. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på Omgång och ”Koppla omgång till lokal”.

En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.

Instruktionsfilm

Dokument och länkar