4. Döda grisar

Döda grisar

För att omgångens resultat ska bli så korrekt som möjligt bör verkligt dödsdatum och uppskattad vikt registreras i WinPig. Att ange dödsorsak är frivilligt.

Datum
Datum när grisen dog.
Lokal Kod Fyll i den lokal (stall eller avdelning) där grisen dog.
Omgång Kod Programmet ska själv fylla i korrekt omgång. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på ”Omgång” och ”Koppla omgång till lokal”.
Tot antal Antal döda grisar samma dag i den aktuella lokalen.
Totalvikt/Medelvikt  Fyll i den du har, programmet räknar ut den andra. Den vikt programmet räknat ut visas med blå siffror.
Orsak Skriv kod eller använd kikarsymbolen för att söka i kodtabellen. Det går att ställa in (under Generellt → Orsaker) vilka orsaker man vill ska användas i den egna besättningen.
Typ av död Välj mellan Död, Avlivad och Diagnos. Med Diagnos menas grisar som är avlivade enbart för att att obducera och diagnostisera en sjukdom.

En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.

Instruktionsfilm

Dokument och länkar