Dräktighetstest

Under Sugga/Galt – Dräktighetstest kan du registrera resultatet om du dräktighetstestar dina suggor och gyltor. Du kan registrera djurets resultat som positivt, negativt eller okänd. Därefter är det möjligt att göra arbetslistor över suggorna efter resultatet av dräktighetstesten. För att kunna registrera dräktighetstest måste djurets senaste händelse vara Betäckning. Längst ned på sidan hittar du Vanliga frågor.

Registrera resultatet från dräktighetstestet så här

1. Gå till Sugga/Galt – Dräktighetstest eller ta fram suggkortet för den sugga du vill registrera dräktighetstest på.

2. Fyll i fälten som beskrivet nedan.

Djurnr: Registrera djurets nummer, det som används i besättningen.

Datum: Registrera datum för dräktighetstest.

Resultat: I rullgardinsmenyn väljer du det resultat som är aktuellt. Välj mellan Positiv, Negativ eller ?.

Kondition – Hull: Här kan suggans hull vid dräktighetstest registreras. Hullet kan också registreras separat under menyvalet Djur – Kondition. Om hullet registreras i samband med dräktighetstesten skapar programmet automatiskt också en rad under händelsen Kondition med datum= dräktighetstestsdatum.

Instruktionsfilm

Måste dräktighetsresultatet registreras i WinPig?

WinPig räknar automatiskt de djur som är betäckta och som saknar ett registrerat resultat under dräktighetstest som positiva. Därför behöver du endast registrera de negativa resultaten av dräktighetstestet.