Nöt

Smittsäkrad Besättning

Smittsäkrad Besättning Nöt

Under 2015 lanserades ett nytt smittskyddsprogram för nötkreatur som ersatte det frivilliga salmonellaprogrammet. Det nya programmet ”Smittsäkrad Besättning Nöt” är inriktat på att förebygga spridning av smittämnen, både inom gården och vid djurinköp, dvs. inte enbart salmonella.

Växa Sverige är huvudman för Smittsäkrad Besättning Nöt. Programmet har tre olika nivåer, Steg 1, Steg 2 och Steg 3, och anslutna besättningar väljer själva vilken nivå de vill uppnå. Gård & Djurhälsans nöthälsoveterinär kan utföra besök inom Steg 2 vid det ordinarie besättningsbesöket om du är ansluten till Gård & Djurhälsans Plus eller Topp. Om du är Bas-kund eller ännu inte är kund hos Gård & Djurhälsan kan vi ändå erbjuda dig besök inom Smittsäkrad Besättning Nöt. Läs mer här. 

Om besättningen är ansluten till Smittsäkrad Besättning Nöt är det möjligt att få upp till 70% statlig ersättning vid spärr för salmonella. Dessutom har försäkringsbolagen villkor och fördelar som är kopplade till programmet.

Anslutning

Mer information om Smittsäkrad Besättning Nöt finns på Växa Sveriges webbsida.

Kontaktpersoner

Vid frågor kontakta gärna din nöthälsoveterinär vid Gård & Djurhälsan eller Växa Sverige.