Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Foderplanering Nöt

Kompetensutveckling för hälso- och foderutmaningar inom nötköttsproduktion i växlande väder

Projektet har genomförts med syfte att öka kunskapen om utfodring av nötkreatur som hålls för nötköttsproduktion, såväl dikor med deras kalvar och växande ungnöt. Målet har varit att öka kunskapen om fler fodermedel än de som kan anses som traditionella i produktionen, och också betona egenskaper hos fodermedel som är viktiga för en god djurhälsa i kombination med en bärkraftig produktion.

I projektet hölls ett seminarium med titeln ”Foder i framtiden” den 5 december 2019. Man kunde delta i seminariet på tre orter: Linköping (Vreta Kluster), Lövsta Landsbygdscentrum, Gotland, och i Gård & Djurhälsans lokaler i Staffanstorp. Samtliga orter var uppkopplade mot Linköping, och man hade möjlighet att ställa frågor till föredragshållarna.

Dagens program:

Tålig foderproduktion för nötköttsproduktion vid växlande väder
Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

 Nötköttsproduktion i växlande väder – erfarenheter från Irland
Martina Harrington, Teagasc, Irland

Irländsk Nötköttsproduktion – Rådgivning och nyckeltal
Martina Harrington, Teagasc, Irland

Utfodringen måste vara praktiskt genomförbar! Hur löser vi det?
Anett Seeman & Linnea Borgenvall, Gård & Djurhälsan

Hur minimerar vi risken för leverbölder?
Caroline Almroth Larsson, Gård & Djurhälsan

Att producera nötkött i torrt område – så tänker och gör jag!
Christer Melander, Kullands, Hemse & Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd

Köttkvalitet – Hur påverkas slaktkroppen om man gasar och bromsar? 
Katarina Arvidsson Segerkvist, SLU

I projektet har det också producerats två poddar den ena med inriktning Ungnötsproduktion och den andra med inriktning dikalvsproduktion.
Poddarna kan du lyssna på vår sida kallad Nötpodden

 

Vad händer med projektets resultat nu?

Det är naturligtvis svårt att mäta om deltagare på kurser har uppnått en högre kunskap, men förutsättningarna för dessa har funnits i projektet, både genom att föreläsarna på seminariet höll en hög kunskaps- och erfarenhetsnivå inom just nötköttsproduktion, och att det fanns goda möjligheter att ställa frågor för deltagarna.

Vi kan konstatera att det inom projekttiden och med de ramar vi har så är intresset svalt för genomförande av digitala erfaträffar. Vi tror dock att det intresset har ökat efterhand som tiden för Covid-19-restriktionernas förlängning, och att man blir också mer van vid digitala forum, både som deltagare och arrangör. Dock sätter nötköttsproducenter många gånger ett stort värde i att träffas när man byter erfarenheter.

Vi i Gård & Djurhälsan nu goda möjligheter att genomföra träffarna på ett varierat sätt, med möjligheter att dela in i grupper, visa praktiska lösningar med hjälp av bilder och filmer, samt ha diskussioner och föreläsningar i större grupp. Detta upplägg har vi med oss även framöver, och vi kommer att arrangera digitala erfa-träffar, då vi anser att det är en mycket bra möjlighet att dela erfarenheter i branschen även med och mellan dem som bor på avstånd från varandra.

Projektets resultat vad gäller erfa-träffarna att vi är rustade för träffar när producenterna efterfrågar det. Är du kanske sugen redan nu? Kontakta oss!

Anett Seeman, anett.seeman@gardochdjurhalsan.se 046-32 58 87

Ulrika Andersson, ulrika.andersson@gardochdjurhalsan.se 013-24 48 45

Vid frågor om projektet kontakta Anett Seeman 046-325887 alt anett.seeman@gardochdjurhalsan.se