Nöt

Utegångsdjur utan ligghall

Råd & Regler Utegångsdjur utan ligghall

Samtliga regler som ska uppfyllas av anslutna besättningar framgår av Plan och riktlinjer för programmet. I instruktion för kontrollbesök kan du läsa om samtliga regler och hur uppfyllelsen av dessa bedöms vid kontrollbesök.

Djurskyddsintyg från länsstyrelsen

Inom ramen för kontrollprogrammet bedöms specifika faktorer som är viktiga för utegångsdjur. För att det inte ska förekomma andra anmärkningar på djurskyddet i besättningen ska djurägarna inför varje vintersäsong skicka med ett intyg där länsstyrelsens djurskyddsinspektörer uppger om det finns andra kända anmärkningar för den aktuella besättningen. Besättningens samtliga SE-nummer ska uppges till länsstyrelsen.

Avlusning

Eftersom djuren hålls ute utan tillgång till ligghall eller annan inomhusvistelse så är det viktigt för värmebalansen att djuren inte tappar päls. Den vanligaste orsaken till håravfall är lusangrepp. Därför är åtgärder för att hålla djuren fria från lusangrepp en del av kontrollprogrammet. Ett intyg på hur förebyggande avlusning kommer att tillämpas i besättningen skall medfölja ansökan. Lusangrepp kan utvecklas snabbt och ge upphov till många hårlösa ytor på djuren. En stark rekommendation är därför att avlusa djuren tidigt under säsongen, i november-december, för att på så vis undvika att lössen får chansen att föröka sig.