Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Fortbildning för dikoproducenter

Syfte

Syftet med projektet har varit att förmedla kunskap inom området dikoproduktion till dikoproducenter. Det har hållits kurser för dikoproducenter i Västra Götalands län, men också digitalt med deltagare från hela landet.
Projektet består i att genomföra kurser på området djurvälfärd inom dikoproduktionen. Projektet har, utöver kurserna, resulterat i två skrivna sammanställningar, med utgångspunkt i kurstillfällena: en som handlar om Hull och en som handlar om Avel i dikobesättningen. De båda skrifterna finns att ladda ner nedan.

Frågor?

Kontakta Anett Seeman på telefon 046-325887 alt mejl.