Nationellt ansvar

Avslutade projekt Får

Stora Leverflundran

Ett hot mot visionen om Matlandet Sverige

Förekomst av stora leverflundran hos får har ökat de senaste åren och utgör på sikt ett allvarligt hot mot att bedriva lammproduktion och lokal livsmedelsförädling med unika svenska mervärden på infekterade marker. I dagsläget saknas kunskap och erfarenheter om hur betesdrift kan ske på utsatta biotoper med lämpliga förebyggande strategier i Sverige.

I projektet var målsättningen att ta fram tydlig rådgivning för fårbesättningar med Stora leverflundran. Vi  ville  effektivisera och förbättra djurägarnas tillgång till slaktdata från de småskaliga slakterierna och förbättra slaktkodsregistreringen, samt sprida informationen med ett faktablad.

Projektet genomfördes 2011-2013 och finansierades av Landsbygdsprogrammet och dåvarande Svenska Djurhälsovården.

Ulrika König och Helen Björk Averpil