Gris

PRRS hos gris

PRRS hos gris

Bakgrund

Sommaren 2007 påvisades PRRS för första gången hos svenska grisar. Upptäckten gjordes inom det dåvarande övervakningsprogrammet. Genom ett resolut ingripande från staten och näringen i samverkan utrotades PRRS samma år och genom uppföljande undersökningar har sedan svensk grisuppfödning återfått status som PRRS-fri. Utrotningen är redovisad vetenskapligt och är så vitt känt det första fallet av lyckat bekämpande där målsättningen är utrotning.

Övervakningens genomförande

Från och med 2008 omfattar övervakningsprogrammet både provtagning av slaktgrisar (samordnad med slaktprover för AD-övervakningen) och besättningsprovtagningar i avelsbesättningar, gyltproducerande besättningar och i suggpoolernas nav. Dessutom sker övervakning på besättningsnivå genom kliniska undersökningar, provtagningar och obduktioner. Även analyser av fertilitetsparametrar utförs vid behov.

Kontaktperson

Gabriella Niklasson

Djurhälsoveterinär Gris

Tel: 018-69 65 01

Mobil: 070-295 05 40