Branschmedel Gris

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas den avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurserna används till att arbeta med branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Gunnar Johansson, Djurhälsoveterinär, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

 

Aktuella aktiviteter gris under 2023

Resurs vid sjukdomsutbrott

Vi arbetar med sjukdomsberedskap och krisberedskap för näringen där till exempel afrikansk svinpest är ett högaktuellt smittämne.

Djurvälfärdsfrågor

Vi bidrar till näringens beredskap i djurskyddsfrågor, till exempel kring djurrättsaktivister. Ett annat exempel är samverkan i djuromsorgsfrågor med till exempel länsstyrelser och LRF.

Djurhälsofrågor

Det finns många viktiga djurhälsofrågor där branschmedel möjliggör ett övergripande arbete till exempel gör vi sammanställningar och statistik avseende sjukdomsregistreringar vid slakt. Våra veterinärer har hög kompetens kring livsvin och vi har en särskild expertfunktion för fruktsamhetsfrågor.

Samverkan och expertfunktion

Inom branschen samverkar berörda aktörer som Svenska Köttföretagen (till exempel kring genetik), Sveriges grisföretagare, Lundens Djurhälsa och Distriktsveterinärerna. Vi har fortlöpande dialog med slakterier om till exempel transportfrågor och med försäkringsbolag om försäkringsfrågor.

Kunskap och information

Genom branschmedel kan vi sprida information till alla intresserade via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Vi förmedlar även kunskap via tidningen Grisföretagaren. Branschmedel möjliggör också bearbetning av data och framtagande av statistik ur WinPig.