Nöt

Salmonella - övervakning hos kalvar

Salmonella – övervakning hos kalvar

Bakgrund

Salmonella är en bakterie som förekommer i Sverige, men som är väsentligt mindre vanlig i Sverige jämfört med situationen i många andra länder. Salmonella kan orsaka allvarlig sjukdom hos våra nötkreatur, särskilt hos kalvarna. Bakterien kan också orsaka sjukdom hos andra djurslag. Dessutom är bakterien en så kallad zoonos, vilket innebär att även människor kan bli smittade och få allvarlig sjukdom. Salmonella är en anmälningspliktig sjukdom och ska då den påvisas anmälas till Jordbruksverket.

Utifrån Sveriges goda läge när det gäller salmonella upprätthåller vi s.k. ”salmonellagarantier” gentemot EU. För att Sverige ska kunna upprätthålla de salmonellagarantier som omfattar införsel av både livsmedelsproducerande djur samt köttprodukter och ägg krävs att vår salmonellafrihet redovisas. Provtagningar av kalvar i samband med obduktion är en del av de åtaganden som behövs för att uppfylla kraven enligt de av EU beviljade särskilda salmonellagarantierna.

 

Övervakningens genomförande

Gård & Djurhälsan tar i projektet ansvar för att alla kalvar upp till och med 15 månaders ålder som obduceras på landets olika obduktionslaboratorier, provtas för salmonella. Detta innebär att den obducerande veterinären tar ut en bit tarm, en tarmlymfknuta och en bit av mjälten. Organbitarna skickas till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) för analys genom odling.

Projektet löper årligen så länge Sverige är beviljade de särskilda salmonellagarantierna och så länge provtagning av kalv i samband med obduktion utgör en del av åtagandet. Analyskostnaderna finansieras via anslag från Jordbruksverket.

Kontaktperson

Ulrika Rockström

Veterinär, verksamhetschef obduktion

Tel: 018-68 28 88

Mobil: 070-524 37 90