Övriga djurslag

Du som har djur ansvarar för att dina djur har det bra. Ansvaret är lika stort oavsett om du äger en hund, tre ridhästar, tjugo getter eller hundra kor. Du ska behandla dina djur väl och skydda dem mot onödigt lidande och sjukdom. Djuren ska hållas och skötas i en god djurmiljö som ger dem möjlighet att bete sig naturligt. I vår kunskapsbank har vi samlat fakta, tips och råd hur du kan utveckla din produktion ytterligare, för djurens, miljöns och gårdens välmående.