Remiss

Kontakta din besättningsveterinär eller din veterinär vid Gård & Djurhälsan. Veterinären behöver inte göra ett besök, det räcker med telefonkontakt för att ge den information som behövs. Veterinären skriver en remiss för obduktion och faxar eller e-postar den till obduktionslaboratoriet. Remissen är viktig, den ska klargöra den aktuella frågeställningen och den bör också beskriva sjukdomshistorien, eventuell klinisk diagnos och behandling. Remiss från veterinär är också en förutsättning för att få en obduktion till reducerad kostnad.

Dokument och länkar