Obduktion hobbyfjäderfä

Djurägare med hobbyfjäderfän kan få rabatt på obduktionskostnaden om fåglarna lämnas in till något av de tre laboratorier som utför fjäderfäobduktioner (SVA i Uppsala, Gård & Djurhälsan i Skara eller Kävlinge). Stödet kommer från Jordbruksverket och administreras av Gård & Djurhälsan. Syftet med det statliga obduktionsanslaget är att samla information om vilka sjukdomar som förekommer i landet.

Hobbybesättningar med flockproblem är berättigade till ekonomiskt stöd. Med flockproblem menas att minst tre fåglar i besättningen ska ha insjuknat eller dött under den senaste månaden. Laboratorierna tar även emot enstaka avlivade eller döda fjäderfän för obduktion men då får djurägaren stå för hela kostnaden själv.

För djurägare som är berättigade till stöd är kostnaden 790 kr plus moms och administrativ avgift för obduktion och mikroskopisk undersökning av upp till tre fjäderfän. Bakteriologisk undersökning kan också ingå om obducerande veterinär bedömer att det behövs för att ställa diagnos. Observera att transport till laboratoriet och eventuella kompletterande analyser (t ex analys avseende Mykoplasma) bekostas av djurägaren.

Som djurägare kan man själv transportera djur till SVA i Uppsala eller Gård & Djurhälsan i respektive Kävlinge och Skara. Ett alternativ är att skicka djuren med post till SVA. Mer information om hur man går till väga för att skicka djur finns på SVA:s hemsida.