Produktion

En ny tjänst för ett lönsammare företagande. Med hjälp av våra specialister på produktionsuppföljning för gris får du hjälp att jobba systematiskt med uppföljning av din produktion. Produktionsuppföljning är grunden för alla företags utveckling. Med regelbunden uppföljning synliggörs de områden i produktionen som fungerar bra eller mindre bra, vilket gör att du och dina rådgivare bättre kan prioritera åtgärder och följa upp effekterna av dessa.

Tjänsten PRODUKTION finns för smågris-och slaktgrisbesättningar. För att kunna utnyttja denna tjänst behöver du ha startpaket för uppföljningsprogrammet WinPig/PigWin.

I PRODUKTION ingår:
  • Introduktionsmöte, förslagsvis via telefon och webb* (om internetuppkoppling finns) med instruktion om hur du gör din första inventering
  • Uppföljande gårdsbesök där du får hjälp att göra inventering, avstämning och ta fram din första rapport.
  • Telefonsupport.
  • Du kan även köpa till ett fysiskt introduktionsbesök där en av våra medarbetare kommer till din gård och startar allt på plats. Samma person kommer sedan och utför uppföljningsbesöket.
  • Detaljerade omgångsrapporter, där du levererar in uppgifter om slaktgrisomgångar och vi levererar tillbaka omgångsrapporter till dig.
  • Du kan även välja att köpa tjänsten med ekonomiuppföljning, analyser och statistik förutom omgångsrapporter.
  • Du kan alltid komplettera PRODUKTION SMÅGRIS/SLAKTGRIS med extrabesök eller rådgivning på timtaxa.
  • Har du frågor om PRODUKTION? Sara Hammarberg, telefon 018-69 29 72

Produktion

Pris: Ta kontakt för prisuppgift Beställ nuJag vill veta mer