Säkerhetskopiering

Om du har ditt program lokalt installerat är det viktigt ta säkerhetskopior kontinuerligt. Det finns flera sätt:

  1. Skicka en webbackup, dvs. en säkerhetskopia som sparas på WinPigs server. Använd ikonen ”Säkerhetskopia web” längst ner på programytan i WinPig. Internetanslutning krävs. Observera att endast din senast skickade webbackup sparas.
  2. Spara en säkerhetskopia lokalt på datorn, på ett usb-minne eller på en egen server. Använd menyvalet Generellt – Exportera databas. Välj var du vill spara din säkerhetskopia och döp den enligt lämpligt system, t.ex. med datum. Avsluta med Spara.

WinPig Support rekommenderar att du både sparar säkerhetskopior hos dig själv och skickar webbackup.

Här nedan finns också en instruktion för hur du skickar en backup till någon, t.ex. till din rådgivare.

Vanliga frågor om säkerhetskopiering

Hur ofta behöver jag säkerhetskopiera min besättning i WinPig?


Om du fortfarande har en lokal installation av WinPig (med en USB-sticka) behöver du säkerhetskopiera regelbundet, vi rekommenderar minst en gång i veckan. Skicka alltid en webbackup efter att du har matat in nya händelser i programmet. Om din dator kraschar och du har skickat webbackuper regelbundet slipper du knappa in alla händelser igen. Om du har WinPig i molnet – PigVision Online, behöver du inte sända säkerhetskopior till oss. Din inknappade data sparas i realtid.

Vad är skillnaden mellan att exportera databas och spara säkerhetskopia ?


Båda sätt gör att en fil med en säkerhetskopia skapas, men det blir olika filtyper. Välj exportera databas i första hand då de filtyperna blir mer lätthanterliga och fungerar bättre om du vill läsa in filen på en annan dator eller när du har uppdaterat programmet till en annan version.
Wpc filer: skapas då du väljer att exportera databas och denna filtyp sänds vanligen när du trycker på säkerhetskopia web. Läs in denna filtyp genom att importera databasen.
Wpb-filer: skapas då du väljer att ”spara säkerhetskopia”. Läs in denna filtyp med menyvalet ”Läs in säkerhetskopia”.

Kan man ångra om man läst in en säkerhetskopia av misstag?


Om man läst in en säkerhetskopia av misstag har man raderat sina befintliga uppgifter i WinPig och ersatt dem med säkerhetskopian. Varje gång man läser in en säkerhetskopia skapas en reservbackup av den befintliga besättningen. Den heter ”databasnamnet+Recover+en siffra+.wpb” och den ligger i programmappen (vanligen\Program Files\AgroSoft\WinPig.net). En god idé kan vara att läsa in Recover-backupen som en separat besättning först för att kontrollera att det är den önskade kopian. Kontakta support för att få hjälp med detta om du läst in en säkerhetskopia av misstag.
OBS! Om man läst in den felaktiga säkerhetskopian flera gånger i rad är det inte säkert att den ursprungliga besättningen finns sparad.