2. Koppla till en lokal

Innan du går vidare med registreringar ska omgången kopplas till en lokal. Detta gäller alla som har inställningen ”automatisk omgångshantering”, vilket är standardinställningen i programmet.

Gör så här för att koppla omgången till en lokal:

  • Stå kvar med markören på omgångens rad och klicka på ”Lokaler” (inringat med rött på Bild 1). Fönstret Koppla omgång till lokal öppnas (Bild 2). Alternativt så räcker det att dubbelklicka på rutan i kolumnen för Lokal så öppnas samma fönster.
  • Fyll i omgångens kod och tryck enter, omgångens datumen hämtas automatiskt.
  • Fyll i lokalens (stallets/avdelningens) kod eller klicka på kikaren och välj lokal i listan. Som standard antar programmet att grisarna gått i samma lokal hela tiden.
  • När kopplingen är klar och Bild 2 stängts med krysset, visas lokalen på omgångsbilden (inringad med blåttt på Bild 1).

På Koppla omgång till lokal ska det också registreras om en omgång flyttats från en lokal till en annan. Ett exem­pel visas på Bild 2 här nedan. På bilden kan utläsas att omgången bytte lokal den 1 april.

I denna instruktion har vi gått till ”Koppla omgång till lokal” via Omgångsbilden. Det går förstås också bra att välja menyvalet Generellt Koppla omgång till lokal eller använda en genvägsikon till ”Koppla omgång till lokal”.

Bild 1. Omgångens lokal

Bild 2. Koppla omgång till lokal

En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.

Om det inte fungerar att koppla omgång till lokal bör du kontrollera följande:

  • Är datumen för lokalen korrekta? De måste var inom den aktuella omgångens datum.
  • Är lokalens kod korrekt angiven? Stå i fältet för omgångskod och sök med kikaren bland koderna om du är osäker.
  • Är den tidigare omgången i samma lokal avslutad? Kontrollera slutdatumet för förra omgången i samma lokal.