Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till PigVision Mobile. De är alla pdf-dokument och de ligger uppdelade efter ämnesområde.

Allmänt PigVision Mobile och Server

Anslut till PigVision Online Såhär ansluter du till PigVision Online första gången eller då du vill logga in från en ny dator.
Ladda ned TS print Instruktion för att ladda ned programmet TS Print för att kunna skriva ut från ditt program.
Skriv ut QR-kod för lokaler Skriv ut QR-koder för att enkelt få upp alla djur i en lokal i din mobil (Winpig-tips).
Suggkort i PigVision mobile Ta fram suggkort i mobilen för att snabbt få upp info om dina suggor (Winpig-tips).

Filmer PigVision mobile sugg

Introduktion Visar appens startsida och dess funktioner.
Filtrera dina besättningsdjur Filtrera djur efter t ex betäckningsgrupp.
Sortera arbetslistor Sortera grisningslistan efter lokal, kullnummer eller betäckningsgrupp.
Registrera på flera djur Registrera samma händelse på flera djur samtidigt.
Appens kamera Scanna djur genom kameran i appen.
Scanna QR-kod på semindoser Scanna QR-kod på semindosen för enkel registrering.

Instruktioner PigVision mobile growers

Registrera händelser i growersappen Hur du registrerar händelser för dina slaktgrisomgångar i mobilen