Instruktioner

På denna sida har vi samlat alla instruktioner till PigVision Mobile. De är alla pdf-dokument och de ligger uppdelade efter ämnesområde.

Allmänt Pig Vision Mobile och Server

Skriv ut QR-kod för lokaler Skriv ut QR-koder för att enkelt få upp alla djur i en lokal i din mobil (Winpig-tips).
Suggkort i PigVision mobile Ta fram suggkort i mobilen för att snabbt få upp info om dina suggor (Winpig-tips).

Filmer PigVision mobile sugg

Introduktion Visar appens startsida och dess funktioner.
Filtrera dina besättningsdjur Filtrera djur efter t ex betäckningsgrupp.
Sortera arbetslistor Sortera grisningslistan efter lokal, kullnummer eller betäckningsgrupp.
Registrera på flera djur Registrera samma händelse på flera djur samtidigt.
Appens kamera Scanna djur genom kameran i appen.