Sänd resultatet

Dina siffror bidrar till ett bra jämförelsetal för din produktion. Medeltalen hjälper också forskare och rådgivare att få en bättre bild av svensk grisproduktion, att öka deras kunskaper och att prioritera vad de ska satsa på – vilket i sin tur ger ett bättre underlag för rådgivningen. Därför är det viktigt att så många gårdar som möjligt är med i det svenska medeltalet.

Insända resultat behandlas anonymt och i sändningen kommer bara produktionsresultat med, inga ekonomiska mått.

Om du vill komma med i beräkningen av medeltalet måste du sända ditt resultat från WinPig. Nedan beskrivs hur hur du gör detta.

Fyll i besättningsuppgifterna

Gå till menyvalet Generellt- Besättning och kontrollera att du fyllt i följande fält (se bilden nedan):

Namn: Företaget eller gårdens namn

SE-nummer: Produktionsplatsnummer

Sänd resultatet så här

1. Gå till Rapport- Omgångsrapport. Bocka för ALLA de omgångar du vill sända. Till exempel alla med slutdatum under 2022. Klicka på Beräkna.

2. Kontrollera att alla uppgifter är registrerade, t.ex att det inte är några stora diffar i omgångarna för att alla döda eller flyttade inte är registrerade.

3. Klicka på ikonen för sändning.

Ett meddelande visas att sändningen är gjord. Klart!

En utförligare instruktion finns under Dokument & Länkar.

Dokument och länkar