Ingång

Under menyvalet Sugga/Galt – Ingång registreras ingång på alla s.k. besättningsdjur (galtar, gyltämnen, gyltor och suggor). Om djuret som ska ingångsrapporteras är ett djur som finns öronmärkt i besättningen, dvs. det finns med under Avel – Öronmärkningar, ska istället menyvalet ”Ingång fr öronm” användas. Läs mer om hur du gör detta under Ingång från Öronmärkning. Längst ned på denna sida hittar du Vanliga frågor.

Registrera en ingång så här:

Gå till Sugga/Galt – Ingång.

Fyll i fälten så som beskrivs nedan.

Ingång

Kön: Här registreras djurets kön, handjur eller hondjur.

Djurnr: Här skrivs djurets nummer. Djurnumret kan innehålla både bokstäver och siffror. Det går också att använda ett nummer som funnits tidigare i besättningen, men det tidigare djuret måste vara utgångsrapporterat.

Datum: Ingångsdatum i besättningen

Ingång Från bes Kod/Namn/SE-nummer: Här registreras från vilken besättning djuret kommer från vilket är obligatoriskt enligt Jordbruksverkets regler. Stå i fältet för Kod och klicka på  eller använd F5-tangenten för att se en lista på besättningar. Välj i listan genom att dubbelklicka. Det går att lägga till och ändra i besättningslistan via menyvalet Generellt – Externa kontakter.

Födelse ID: Ej obligatoriskt, ifylles om du har denna information.

Föd.datum: Djurets födelsedatum.

Öronnr: Detta fält användas för att skriva djurets ursprungliga öronnummer. För avels- och uppförökningsbesättningar ingår öronnummer istället i djurets FödelseID. Ingång Datum: Djurets ingångsdatum.

När de obligatoriska uppgifterna om djuret fyllts i (kön, djurnummer och ingångsdatum) kommer en ny rad fram nedanför. När den nya raden kommit upp är djuret du matat in upplagt i besättningen. Du behöver alltså inte ”mata in” som man gjorde i PigWin utan djuren läggs upp direkt.

Instruktionsfilm