3. Insatta grisar

Insatta smågrisar kan antingen fyllas i under Ungdjur – Ingång eller under Ungdjur – Flyttade. En integrerad besättning som har sina suggor och smågrisar i samma besättning använder vanligen Flyttade.

Förklaring till fälten:

Datum I det första datumfältet skrivs insättningsdatum. I det andra datumfältet fyller programmet automatisk i veckonummer.
Lokal, Kod Vilken lokal grisarna är insatta i. Använd gärna kikarsymbolen för att söka.
Antal Antal insatta
Vikt Fyll i antingen totalvikt eller genomsnittet. Den vikt som programmet räknar ut visas med blå siffror.
Pris Fyll i antingen totalpris, genomsnittspris eller pris per kg. Det pris som programmet räknar ut visas med blå siffror.
Omgång Kontrollera att programmet fyller i rätt omgång när du skrivit i lokal. Om man har kopplat omgång till lokal rätt så håller WinPig koll på omgångsnumret. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på Omgång och ”Koppla omgång till lokal”.

En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.

Vanliga frågor finns längst ner på denna sidan.

Instruktionsfilm

Dokument och länkar