3. Insatta grisar

Insatta smågrisar kan antingen fyllas i under Ungdjur   Ingång eller under Ungdjur Flyttade. En integrerad besättning som har sina suggor och smågrisar i samma besättning använder vanligen Flyttade.

Förklaring till fälten:

Datum I det första datumfältet skrivs insättningsdatum. I det andra datumfältet fyller programmet automatiskt i veckonummer.
Lokal, Kod Vilken lokal grisarna är insatta i. Använd gärna kikarsymbolen för att söka.
Omgång, Kod Kontrollera att programmet fyller i rätt omgång när du skrivit i lokal. Om man har kopplat omgång till lokal rätt så håller WinPig koll på omgångsnumret. Skriver programmet inget omgångsnummer bör du kontrollera inställningarna på Omgång och ”Koppla omgång till lokal”.
Tot antal Antal insatta.
Vikt Fyll i antingen totalvikt eller medelvikt. Den vikt som programmet räknar ut visas med blå siffror.
Pris Fyll i antingen totalpris (SUMMA) eller medelpris. Det pris som programmet räknar ut visas med blå siffror.
Från bes, Kod Här registreras SE-nummer för den besättning varifrån grisarna kommer.

 

En mer detaljerad instruktion finns under Dokument & Länkar nedan.

Instruktionsfilm

Dokument och länkar