Ekonomi

Gå till menyvalet Rapport – Omgångsrapport i WinPig och välj fliken Ekonomi för att se ekonomirapporten. I dokumentet Ekonomirapporten i WinPig Slakt beskrivs hur måtten på ekonomirapporten räknas ut. Byt layout för att visa en rapport med utvalda nyckeltal eller för att växla mellan resultat per gris och resultat totalt på ekonomifliken.

Intäkter
Under fliken Övrigt- Intäkter visas tillägg från slakteriet i form av kod CN_0. Lägg till en intäkt genom att ställa markören på sista tomma raden. Ange datum, lokal och sök efter intäktstyp i fältet för kod. Ange pris.

Kostnader
Under Övrigt- Kostnader visas de avdrag som slakteriet gjort.
Lägg till en kostnad på samma vis som för intäkter ovan, ställ markören i fältet på ledig rad, ange datum, lokal och sök efter kod för kostnadstyp. Ange pris.

Korrigera slaktintäkt
Detta dokument beskriver hur man kan räkna ut eventuella differenser i slaktintäkt och korrigera för skillnaden.

Mall för utbetalt
Detta exceldokument är ett förslag till blankett för att föra in intäken från slaktavräkningen löpande. Detta underlättar när man sedan ska beräkna resultatet för omgången i WinPig.

Vanliga frågor om ekonomirapporten

Slaktintäkterna på avräkningen från slakteriet stämmer inte överens med WinPigs beräkning, varför?


Slakterierna sänder vanligen inte med alla tillägg när de sänder data till WinPig-databasen. Och det är svårt att skapa en lista med vad varje slakteri sänder eftersom man ofta skapar nya tillägg och/eller gör manuella tillägg. Vill man få en helt korrekt intäkt produktionsrapporten bör man istället göra som det beskrivs i instruktionen korrigera slaktintäkt.

Varför kan jag inte se kostnader för avdrag och tillägg under Övrigt- kostnader/intäkter?


För KLS-ugglarps är  avdrag och tillägg inbakat i priset på slaktgrisen. De redovisas inte under intäkter och kostnader, utan man ser det totala nettopriset på Slakt grupp och Slakt individ.

Hur gör jag för att lägga in ekonomikonstanter?


Gå till Övrigt, Ekonomikonstanter och lägg in önskat tillägg eller kostnad. Fältet Lokal ska vara tomt.  Priset kan anges t.ex. per kg eller per slaktad gris. Dubbelklicka i fältet Giltig från, skriv ett datum från vilket intäkten/kostnaden gäller. Finns det redan ett tidigare datum, ändra då inte det utan fyll på med en rad till. Här finns en utförligare instruktion: Ekonomikonstanter slaktgrisar.