WinPig Tillväxtgrisar

I WinPig finns möjlighet till produktionsuppföljning av tillväxtgrisarna mellan avvänjning och leverans till slaktgrisstall. Denna uppföljning kan göras både i WinPig Sugg och i WinPig Slakt. Om du till exempel har en satellitbesättning hanterar du alltså både tillväxtomgångar och slaktgrisomgångar i samma program.
I WinPig kan du:

  • Följa upp tillväxthastighet och foderutnyttjande
  • Jämföra olika grupper/omgångar av tillväxtgrisar eller jämföra olika avdelningar
  • Ta fram rapporter som tabell eller diagram och själv anpassa innehåll och utseende
  • Registrera medicinska behandlingar och sammanställa dem
  • Beräkna resultat för produktionen utifrån faktiska kostnader och intäkter

Under Dokument & Länkar här nedan finns en lathund som beskriver hur du följer upp dina tillväxtomgångar (Tillväxtrapporter i WinPig). Där finns även ett omgångskort som du kan använda för dina tillväxtgrisar och en beskrivning över hur du tar fram en rapport med lämpliga nyckeltal (Ta fram tillväxtrapporten).

Registrera händelser

Principen för att skapa och registrera på tillväxtomgångar är samma som för slaktgrisomgångar. I stora drag går det till enligt följande (klickar du på de gröna länkarna kommer du till en mer utförlig instruktion som finns under WinPig Slakt):

Skapa omgångenSkapa först omgången genom att gå till ikonen eller menyvalet Generellt, Omgång och lägg in datum för omgången. Tänk på att döpa dina tillväxtomgångar annorlunda jämfört med slaktgrisomgångarna, se exempel på omgångarnas kod på bilden nedan.

Koppla omgång till lokal – Innan du går vidare med registreringar ska omgången kopplas till en lokal. Detta gäller alla som har inställningen ”automatisk omgångshantering”, vilket är standardinställningen. Klicka på Lokaler och koppla ihop omgången med den lokal/de lokaler grisarna gått i. Stäng kopplingsbilden.

Insatta grisar – Under Ungdjur – Ingång registreras insättningen av tillväxtgrisarna. Har du WinPig Sugg så registrerar du redan på avvänjningen vilken lokal grisarna flyttas till. Då behöver inte mer ingångsrapportering göras.

Flyttade – Under Ungdjur – Flyttade registrerar du flytten från tillväxtstallet till slaktgrisstallet. Här lägger du också in om du flyttar grisar mellan tillväxtstallarna. Ange vilket stall/avdelning grisarna flyttas från och vilket stall/avd. de flyttas till.

Sålda – Under Ungdjur – Utgång registreras sålda smågrisar, dvs. om du inte har något eget slaktgrisstall. Viktigt att ange vilket tillväxtstall de säljs från.

Medicin – Under Ungdjur – Medicin registreras behandlingar av grisarna om man valt att göra det i WinPig. Det behövs inte för själva tillväxtgrisrapporten.

Döda – Under Ungdjur – Döda registreras de som dött eller avlivats. Att ange dödsorsak är frivilligt. Det är viktigt att alla döda registras så att det inte blir någon differens vid avstämningen av omgången. Finns det en differens kommer inte resultatmåtten att beräknas korrekt.

Foder – Registreras under Övrigt – Foder.

Tillväxtrapporten

När all information är registrerat i programmet så kan man ta fram en tillväxtrapport. Det gör man under Rapport- Omgångsrapport. De layouter som ligger i programmet är inte optimala för en svensk tillväxtuppföljning, därför rekommenderar vi att man importerar en layout som vi har anpassat, den finns här nedan under Dokument & Länkar och heter Tillväxtrapport.xml

Hämta den rekommenderade layouten så här – klicka på plustecknet

Gör så här:


1. Högerklicka på den önskade layouten (xml-filen) längre ner under Dokument & Länkar.
2. Välj ”Spara länk som” och spara filen någonstans på din dator
3. Importera filen sedan till ditt WinPig-program via menyvalet Generellt – Administration – Layouter – ikonen Importera (röd-gråa pilar).

De resultatmått vi rekommenderar, och som finns i layouten du kan importera, är de som visas på bilden nedan. Eftersom formlerna för beräkningen är gemensamma med slaktgrisrapporter är det viktigt att känna till att till exempel alla korrigerade mått är anpassade för slaktgrisar, t.ex. ”Daglig tillväxt, korrigerad” och ”Foder/kg tillv korrigerad”. De korrigerade måtten går inte att använda i rapporten för tillväxtgrisar!