Koll på antibiotika - SvarmPat

Koll på antibiotika - SvarmPat

SvarmPat är en förkortning som står för ”Svensk antibiotikaresistensmonitorering av patogener hos lantbrukets djur”. Samarbetsprogrammet etablerades redan 2005.

SvarmPat är ett program för resistensövervakning av sjukdomsframkallande bakterier från lantbrukets djur. Programmet bedrivs genom ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan och är finansierat via anslagsmedel från Jordbruksverket.

SvarmPat har till syfte att motverka utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos lantbrukets djur. Verksamheten bedrivs genom övervakning och dokumentation av resistens hos bakterier från lantbrukets djur. Prover samlas in och analyseras i olika studier inom relevanta områden där kunskapen behöver stärkas.

I verksamheten ingår också att genom olika aktiviteter förmedla den kunskap som genereras inom programmet.

För att läsa mer om studieresultaten från SVARMpat för olika djurslag, klicka på länkarna o dokumenten nedan.

Artiklar

Gris

> Penicillinresistens hos Streptococcus suis

> Infektiös artrit hos diande smågrisar

> Hälta hos slaktgrisar

> Hälta hos slaktgrisar 2

Om bogsår och hur de hanteras i svenska suggbesättningar

Håll hullet uppe – bästa medicinen mot bogsår

> När bogsåret är ett faktum – vad gör man då?

Nöt

> Få behandlingsalternativ mot Mycoplasma bovis

> Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar

> Ultraljud för bedömning av lunginflammation hos kalvar, del två

> Utvärdering av alternativa behandlingsmetoder för klövspaltsinflammation och digital dermatit

> Navelinfektioner i dikobesättningar

> PCR hjälper oss att hitta Mycoplasma bovis hos kalv

> Agens och antibiotikaresistens vid klinisk mastit hos mjölkkor

Får

> Akut klinisk mastit hos tacka

 

Rekommendationer för antibiotikaanvändning
hos lantbrukets djur

Läkemedelsverket utfärdar rekommendationer för dosering av antibiotika till nötkreatur och får respektive grisar.

Sveriges Veterinärförbund har under flera år arbetat med att ta fram nya riktlinjer för svenska veterinärers antibiotikaval vid behandling av nötkreatur och gris respektive får och get.

För att kunna ge aktuella råd till veterinärer på fältet om antibiotikabehandling är SvarmPat en viktigt pusselbit.

 

Kontaktperson

Frida Matti

Djurhälsoveterinär Gris, Projektledare SVARMPat

Tel: 013-24 48 48
Mobil: 070-231 77 81