Koll på antibiotika - SvarmPat

Koll på antibiotika - SvarmPat

SvarmPat är ett program för resistensövervakning av sjukdomsframkallande bakterier från lantbrukets djur. Programmet bedrivs genom ett samarbete mellan SVA och Gård & Djurhälsan och är finansierat via anslagsmedel från Jordbruksverket.

SvarmPat har till syfte att motverka utveckling och spridning av antimikrobiell resistens hos sjukdomsframkallande bakterier hos lantbrukets djur. Verksamheten bedrivs genom övervakning och dokumentation av resistens hos bakterier från lantbrukets djur. Prover samlas in och analyseras i olika studier inom relevanta områden där kunskapen behöver stärkas.

I verksamheten ingår också att genom olika aktiviteter förmedla den kunskap som genereras inom programmet.

För att läsa mer om studieresultaten från SVARMpat för olika djurslag, klicka på länkarna o dokumenten nedan.

Artiklar

Om bogsår och hur de hanteras i svenska suggbesättningar

Hälta hos slaktgrisar

Håll hullet uppe är bästa medicinen mot bogsår

> När bogsåret är ett faktum- vad gör man då?

> Navelinfektioner i dikobesättningar

> PCR hjälper oss att hitta Mycoplasma bovis hos kalv

> Agens och antibiotikaresistens vid klinisk mastit hos mjölkkor

Rekommendationer för antibiotikaanvändning hos lantbrukets djur

Läkemedelsverket har under 2012 och 2013 utfärdat rekommendationer för dosering av antibiotika till nötkreatur och får respektive grisar.

Sveriges Veterinärförbund har under flera år arbetat med att ta fram nya riktlinjer för svenska veterinärers antibiotikaval vid behandling av nötkreatur och gris respektive får och get.

 

Kontaktperson

 

Frida Matti

Frida Matti

Djurhälsoveterinär Gris, Projektledare SVARMPat

Tel: 013-24 48 48

Mobil: 070-231 77 81