Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Kalkylplattform Nöt

En förutsättning för att bedöma lönsamheten för en insats i verksamheten är att man kan räkna på hur insatsen påverkar intäkter eller kostnader i produktionen. I alla företag behöver man ha kontroll över det ekonomiska flödet och företagets ekonomiska resultat. Ibland behöver man också kunna göra enkla överslagsberäkningar för att fatta beslut i en situation. I en allt mer föränderlig värld är det viktigt att ha ett bra och enkelt underlag för att fatta rätt beslut.

Genom projektet vill vi underlätta möjligheterna till att göra enkla ekonomiska beräkningar på den enskilda gården, men också visa på och resonera kring en del av de effekter som förändringar i produktionen kan innebära. Vi vill därför skapa beräkningsverktyg i excel som kan användas av nötköttsföretagaren för den egna produktionen, men också tillsammans med rådgivare eller i t ex en erfagrupp. Syftet med projektet är att hjälpa lantbrukaren att höja lönsamheten i verksamheten genom att underlätta beräkningar på gård och därmed bidra med underlag i beslutsfattandet.

Projektet genomförs under perioden 1 september 2022 till 30 augusti 2024.

Vid frågor kontakta projektledare Anett Seeman

046-32 58 87

anett.seeman@gardochdjurhalsan.se

 

Projektet finansieras med hjälp av Branschutvecklingspengen 2022.