Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Informationsmaterial till dikoproducenter 

Syfte

Syftet med projektet är att förmedla kunskap på området dikoproduktion. Projektet består i att producera ett flertal korta videoinstruktioner som ska publiceras på Youtube och Gård & Djurhälsans hemsida. Det kommer även att tryckas en plansch/kalender med information om dikor.

Vid frågor kontakta projektledare:

Linnea Borgenvall per telefon: 013-102656 alt mejl.

 

Framtaget materiel inom projektet: