Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Nyckeltal uthållig grisproduktion

Syfte

Genom att ta fram referensvärden för nyckeltal kopplade till djurvälfärd och hållbar produktion kommer djurägarna bli mer motiverade att arbeta med åtgärder som förbättrar djurvälfärden och hållbarheten. Även rådgivare och veterinärer kommer att ha stor nytta av detta i sitt arbete.
De ekonomiska kalkylerna blir särskilt värdefulla rådgivningsverktyg för att kunna visa på de ekonomiska fördelarna med att genomföra investeringar som behövs för att förbättra hållbarheten i produktion t.ex. genom att införskaffa en verkstol för att förbättra klövhälsan som i sin tur påverkar suggornas välfärd och hållbarhet. En mer uthållig produktion innebär samtidigt att den blir mer ekonomiskt konkurrenskraftig.
Det kostar mycket att föda upp en gylta och slås hon ut redan efter första grisningen har hon ännu inte tjänat in sina egna uppfödningskostnader. I många besättningar byts ca 50% av suggorna ut varje år. Här finns mycket pengar att tjäna om man kan undvika att slå ut unga djur!

Vid frågor kontakta projektledare:

Elin Karlsson, Produktionsrådgivare WinPig, Gård & Djurhälsan
Tel: 013-12 12 38
elin.karlsson@gardochdjurhalsan.se