Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Par- och grupphållning av kalv

ERFA-träffar för att belysa olika typer av par- och grupphållning av småkalvar

Under hösten 2023 genomförde vi projektet ”Par- och grupphållning av kalv”. 2027 träder en ny djurskyddslag i kraft i hela EU som troligtvis gör det tvingande att hålla kalvar tillsammans med minst en annan kalv från ung ålder. Detta kommer medföra att många producenter behöver ändra sin inhysning av småkalvar. Därför hölls en digital ERFA-träff samt ett webbinar med fokus på par- och grupphållning av kalv under hösten 2023. Deltog gjorde engagerade och duktiga producenter från hela landet som bidrog med värdefulla insikter. Kunskapen spreds och diskuterades även under Kalvkalaset hösten 2023.

Är du nyfiken på ämnet? Kontakta gärna projektledaren.

Jennifer Sahlin

070 295 02 09

jennifer.sahlin@gardochdjurhalsan.se

Projektet finansierades med medel från Nötkreatursstiftelsen Skaraborg.