Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Nyckeltal för antibiotika-användning

Nyckeltal för antibiotika-användning mätt som ”Andel behandlade individer” i svenska grisbesättningar

Syfte

  • Att kartlägga antibiotikaanvändningen på svenska grisgårdar mätt som andel behandlade individer inom olika djurkategorier.
  • Att ta fram nyckeltal för vad som kan anses vara en låg respektive hög nivå av andel behandlingar i förhållande till antal producerade grisar på besättningsnivå.

Vid frågor kontakta projektledare:

Lena Eliasson SellingDjurhälsoveterinär Gris
Tel: 018-68 28 81