Branschmedel Får

På avräkningen hos de slakterier som är ägare till Svenska Köttföretagen visas den avgift för nationella branschmedel som går till Gård & Djurhälsan. Resurserna används till att arbeta med branschgemensamma viktiga frågor för friska svenska djur och välmående gårdar.

Vad får jag för nationella branschmedel avsatta till Gård & Djurhälsan?

I filmen ovan berättar Ulrika König, Djurhälsoveterinär, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

 

Aktuella aktiviteter får under 2023

Resurs vid sjukdomsutbrott

Vi arbetar med sjukdomsberedskap och krisberedskap för näringen.

Djurvälfärdsfrågor

Vi bidrar till näringens beredskap i djurskyddsfrågor, till exempel kring djurrättsaktivister. Ett annat exempel är samverkan i djuromsorgsfrågor med till exempel länsstyrelser och LRF.

Djurhälsofrågor

Viktiga frågor där vi kan arbeta till gagn för alla fårägare är semin och parasiter, till exempel genom nätverket Sampar.

Samverkan och expertfunktion

Inom branschen samverkar vi med berörda aktörer som Svenska Fåravelsförbundet (inkl. lokala föreningar) och Lammproducenterna. Vi har också dialog kring Elitlamm.

Kunskap och information

Genom branschmedlen kan vi sprida information och förmedla kunskap till alla intresserade, både digitalt och skriftligt via hemsida, sociala medier och nyhetsbrev. Vi fungerar ofta som bollplank åt andra rådgivare i hälso- och produktionsfrågor.