Utökad Hälsokontroll (UHK)

Smågrisar får inte avvänjas förrän de uppnått 28 dagars ålder och ska då ha vant sig vid tillskottsfoder. Enligt Jordbruksverkets regler får dock smågrisar avvänjas upp till sju dagar tidigare under förutsättning att samtliga punkter i SJVFS 2019:20, ”L106”, 3 kap 2 § är uppfyllda. Ett av dessa krav är att ”Besättningen är ansluten till en frivillig organiserad hälsokontroll med plan och riktlinjer som Jordbruksverket har godkänt med särskild hälsokontroll av smågrisar.” Detta kallar vi Utökad Hälsokontroll. Förutsatt att vissa grundkrav är uppfyllda ansluter vi dig till den Utökade Hälsokontrollen. Vi ger dig råd och anvisningar om hur du uppfyller kraven och hur du på bästa sätt föder upp dina smågrisar så att det kan avvänjas på ett säkert sätt. Utgångspunkten är ett ytterligare förbättrat hälsoläge och en fortsatt låg användning av antibiotika. Du får fyra kontrollbesök av din djurhälsoveterinär där vi utifrån en checklista och branschgemensamma krav kontrollerar att din uppfödning följer kraven vad gäller bland annat tekniska förutsättningar, utfodring, management, och smittskydd. Allt enligt de branschgemensamma plan och riktlinjer som Jordbruksverket godkänt. Vi hjälper dig med åtgärdsplaner för att nå målen.

I Utökad Hälsokontroll ingår:
  • • Anslutningsbesök med en noggrann besättningsgenomgång. Vi ser till att du har den dokumentation som krävs för myndighetskontroller. Innan anslutningen har du möjlighet att diskutera igenom dina och din besättnings särskilda förutsättningar. Detta är särskilt viktigt så du känner att en anpassning av ditiden är rätt åtgärd just i din besättning.
  • • 4 kontrollbesök per år. Vid kontrollbesöken går din djurhälsoveterinär igenom uppfödningen enligt de branschgemensamma regler som Jordbruksverket godkänt. Du får dokumentation, den ifyllda checklistan samt åtgärdsplaner då det är aktuellt. Vi samarbetar inom grisgruppen vad gäller kompetens och kalibrering. Allt för att du skall kunna vara helt trygg när det gäller bedömningar och de råd du får.

Utökad Hälsokontroll

Pris: 9 980 kr/år + moms Beställ nuJag vill veta mer