Utbilda dig för
ViLA-behörighet

Se vårt kursutbud

Villkorad läkemedelsanvändning (ViLA)
– Vad krävs och hur går det till?

Villkorning av läkemedel innebär en möjlighet för många besättningar med olika fördelar men det innebär också ett stort ansvar och ett tätt samarbete mellan den delegerande veterinären och personalen i besättningen. Genom villkorad läkemedelsanvändning får man som djurhållare behandla djur utan föregående veterinärundersökning i utbyte mot täta gårdsbesök med egen besättningsveterinär.

 

Vad är ViLA?

Att ställa diagnos och behandla sjuka djur är i grunden veterinärens uppgift och ansvar. Det finns dock ett alternativ där man som djurägare har möjlighet att få ha viss medicin hemma och behandla sina djur mot vissa symtom utan att veterinären först har undersökt dem. Detta benämns villkorad läkemedelsanvändning, även kallat ViLA. Fördelar med att själv kunna sätta in behandlingar är att det kan ske tidigare än om veterinär måste inväntas och samarbetet med ansvarig veterinär ger en ökad kunskap kring både behandling och förebyggande åtgärder.

 

Finns det olika typer av ViLA?

Ja, det finns ViLA för fyra olika djurslag och för några av djurslagen är det också olika inriktningar.

Följande typer av ViLA finns:

 • ViLA för nötkreatur, med två olika inriktningar
  • Inriktning Köttproduktion (hos oss på Gård & Djurhälsan hittar du ViLA-utbildningen för just Köttproduktion)
  • Inriktning Mjölkproduktion
 • ViLA för Gris
 • ViLA för Får
  • Inriktning Köttproduktion
  • Inriktning Mjölkproduktion
 • ViLA för Get
  • Inriktning Köttproduktion
  • Inriktning Mjölkproduktion

 

Vad är skillnaden mellan
en vanlig Ordination och ViLA?

Ordination

Lite förenklat kan man säga att vid en vanlig ordination kommer en veterinär ut på plats och undersöker det sjuka djuret, ställer en diagnos och sätter därefter in en behandling på djuret.

 

ViLA

När du har ViLA så är det du själv som ställer diagnosen på det sjuka djuret, sätter in behandlingen och veterinären följer därefter med jämna intervall upp de behandlingar du har satt in.

 

Vem vill ha ViLA?

ViLA passar till exempel den som:

 • Har många behandlingar / många veterinärbesök.
 • Vill ha regelbundenhet med samma veterinär och jobba förebyggande
 • Har svårt att få ut en veterinär på jourtid till exempel
 • Är intresserad

 

Vem kontrollerar och hur regleras ViLA?

D35 / L41 – SJVFS 2023:21 är den lagstiftning som reglerar ViLA.

Involverade myndigheter

 • Livsmedelsverket
 • Jordbruksverket
 • Länsstyrelserna
 • Livsmedelsverket
 • Kommuner

Varför är det viktigt att ViLA regleras?

 • Livsmedelssäkerhet
 • Arbetarskydd
 • Djurskydd
 • Minska riskerna för att bakterier och parasiter utvecklar resistens mot läkemedel
 • Minska riskerna för ett obehörigt användande

 

Hur fungerar det att komma i gång med ViLA?

1. Uppstart

 • Besättningsutredning
 • Djurhälsoplan
 • Kontrollera djurskyddet
 • Behandlingsinstruktioner anpassade för besättningen
 • Alla som ingår i avtalet ska vara utbildade
 • Veterinär
 • Djurskötare
 • Avtal
 • Anmälan till LST

2. Tidsbegränsat alternativt Tillsvidare

Tillsvidare

 • 8 besök per år om helårs/tillsvidare (Snitt 6,5 v mellan besök)
 • 25 % av besöken kan vara digitala (ej i rad)
 • Besök med max 8 veckors mellanrum

Tidsbegränsat

 • Besök med max 8 veckors mellanrum
 • 2 st digitala besök tillåts
 • Uppstart och avslutande besök ska vara fysiska
 • Avsluta de besök: Summering av sjukdomsförekomst och läkemedelsanvänding

3. Alla dokument

 • Avtalet/Överenskommelsen
 • Djurhälsoplanen
 • Behandlingsinstruktionen
 • Behandlingsjournalen

4.  Nu är ni i gång!

Du får behandla symtombilder som finns med i behandlingsriktlinjen med läkemedel du har hemma.

5. Anmälan till länsstyrelsen

Inom 2 veckor ska veterinären anmäla ViLA till Länsstyrelsen

 • Kopia på överenskommelsen
 • Kopia på behandlingsinstruktionen

6.  Hur fungerar det rent praktiskt

Ett besök innehåller:

 • Uppföljning av behandlingar
 • Kontroll av behandlingsjournalen
 • Kontroll av djurskydd, grundförutsättningar osv.
 • Kontroll av medicinanvändning
 • Kontroll att djurhälsoplanen efterföljs
 • Eventeull revidering av behandlingsinstruktion/er

Vilka krav har jag på mig
om jag ingår i ett ViLA avtal?

Djurägaren

 • Utbildning D9/Delegerad läkemedelsanvändning/D35/ViLA för rätt djurslag och produktionsform
 • Genomföra regelbunden vidareutbildning inom rätt djurslag och produktionsform
  • Minst vartannat år
 • Följa behandlingsinstruktionerna
 • Journalföra korrekt
 • Sköta hantering av läkemedel, läkemedelsrester & vasst korrekt
 • Ha ett gott djurskydd

Veterinären

 • Vidareutbildning inom ViLA för aktuellt djurslag och produktionsform (20 timmar)
 • Anmälan till länsstyrelse
  • Inom 2 v efter uppstart
  • Vid förändringar i behandlingsriktlinjen eller överenskommelsen
  • Årligen vid tillsvidarekontrakt
  • Vid avslutande av tillsvidarekontrakt
 • Upprätta djurhälsoplan, behandlingsinstruktion etc. enligt lagstiftningen
 • Inkludera symtombilder i behandlingsinstruktionen som djurhållaren har i sin besättning och har kunskap att hantera/behandla
 • Enbart förskriva tillåtna läkemedel
 • Journalföra varje besök & registrera läkemedelsanvändningen
 • Enbart skriva ut läkemedel för 8 veckors förväntad förbrukning

 

Hur startar jag som djurhållare?

Gård&Djurhälsan erbjuder kurser för djurhållare med nötkreatur som hålls för köttproduktion. Endast de som gått kursen får behandla djur inom den villkorade läkemedelsanvändningen. På kursen får man bland annat kunskap om förvaring och hantering av läkemedel, vanliga sjukdomar hos nötkreatur, smittskydd, journalföring samt omhändertagande av läkemedelsrester och stickande föremål.

För djurhållare med nötkreatur som hålls för mjölkproduktion krävs en annan ViLA-utbildning än den som vi på Gård & Djurhälsan håller för nötkreatur för köttproduktion.

En veterinär har ingen skyldighet att låta en djurägare ha villkorning i sin besättning. Endast om veterinären anser att det är lämpligt ska villkorad läkemedelsanvändning inledas. För mjölkproducenter kommer det finnas särskilda krav på bl.a. nyckeltal inom djurhälsan som måste vara uppfyllda och krav finns även på utbildning och erfarenhet hos veterinären.

 

Hur fungerar ViLA utbildningen?

Två delar – teori plus praktik

Utbildningen är uppdelad i en teoretisk del som avslutas med ett teoretiskt prov samt en praktisk del. Vi erbjuder den teoretiska ViLA-utbildningen på distans, som videokurs och på plats. Efter att ha blivit godkänd i den teoretisk delen genomför du den praktiska delen tillsammans med behörig veterinär, när det passar dig.

Instuderingsmaterial

Det djurslagsspecifika instuderingsmaterialet (kompendiet) hittar du i ditt kursrum efter anmälan.

Kurstillfällen

Kurstillfällen, tider och datum hittar du i kursrummet. Har du anmält dig till en helt digital kurs återfinner du också varje inspelad kursdel i kursrummet. Föreläsningarna varierar i längd och du kan se dem när du vill och hur många gånger du vill, under kursens pågåendetid.

Teoretiskt prov

När du har läst på i kompendiet, gjort instuderingsfrågorna och sett alla föreläsningarna är du redo för att göra det teoretiska provet. Provet sker digitalt, på förutbestämda tider. Aktuella provtider hittar du i ditt kursrum.

Praktiskt prov

När du har genomfört och fått godkänt på teoriprovet är det dags för den praktiska delen av kursen. Du kontaktar din lokala nöthälsoveterinär på Gård & Djurhälsan för att göra den praktiska delen. Har denna inte möjlighet kan annan ViLA-utbildad veterinär genomföra de praktiska momenten med dig. Det sker på plats hos dig, i din besättning och veterinären utgår från dokumentet “Praktiskt prov ViLA nötkreatur för köttproduktion” för vad som ska göras vid den praktiska delen.

Slutligt godkännande och ditt kursintyg

Efter genomförd och godkänd del skriver veterinären och kursdeltagaren under “Intyg praktiskt prov ViLA Nötkreatur för Köttproduktion” (underlag för utskrift hittar du i ditt kursrum).

När ett godkänt teoriprov och intyget för den praktiska delen inkommit till Gård & Djurhälsan bedöms det som genomförd kurs och vi skapar ett kursintyg till dig, intyget återfinner du i ditt kursrum.

Du är nu utbildad inom Villkorad läkemedelsanvändning nötkreatur för köttproduktion.

 

Villkorad läkemedelsanvändning – är du intresserad?

Låter beskrivningen ovan som något som skulle passa för din besättning? Passa på att anmäla dig till en utbildning!

Aktuella kurser hittar du på vår kurssida > gardochdjurhalsan.se/kurser/