Obduktion

Mer om verksamheten

Nationella obduktionsverksamheten bekostas genom anslag från Jordbruksverket och är till för alla djurägare som har lantbruksdjur i Sverige, det vill säga inte bara Gård & Djurhälsans kunder. Självdöda eller avlivade sjuka lantbruksdjur kan bli obducerade till en kraftigt reducerad kostnad. Normalt betalas endast en djurägaravgift, men är du kund hos Gård & Djurhälsan ingår detta i årskostnaden. Djurägaren själv står för transport- och destruktionskostnader. För att få obducera ett dött djur, krävs att man varit i kontakt med en veterinär som skrivit en remiss till aktuellt obduktionslaboratorium. Utöver själva obduktionen så ingår även de flesta uppföljande undersökningarna, till exempel histologi och bakteriologi.

Obduktioner är en viktig del vid utredning av sjukdomsproblem i besättningen, och ofta nödvändigt för att kunna ställa diagnos. Rätt diagnos är i sin tur förutsättningen för att kunna vidta adekvata åtgärder. Genom att obducera våra lantbruksdjur får vi även en bra övervakning avseende viktiga och allvarliga smittsamma sjukdomar. Vi obducerar årligen upp till 3000 lantbruksdjur i Sverige.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – GDPR

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). De personuppgifter vi registrerar är viktiga för landets sjukdomsövervakning. I vårt uppdrag ingår även att övervaka vissa sjukdomar som regleras av särskild lagstiftning. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas av olika myndigheter. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Gård & Djurhälsan kan du skriftligen begära det.