Obduktion

Nyheter & annan viktig information:

På grund av personalkonferens är Obduktionsverksamheten stängd under tisdagen den 17/9 och onsdagen den 18/9, vecka 38. På SVA i Uppsala är verksamheten öppen som vanligt.

I Kristianstad kan djur köras in fram till kl 13.00 på måndag den 16/9. Därefter öppet igen som vanligt from torsdag den 19 september.
I Karlskoga får de djur som kommer in vänta i kylen tills torsdag för obduktion.
I Skara krävs alltid kontakt med obducerande veterinär inför en obduktion.
I Visby kan mindre djur sparas i kylen, gäller får, kalvar och mindre grisar. Större djur från slaktsvin och uppåt kan inte tas emot.

Nytt nyhetsbrev Gård & Djurhälsan Obduktion, juli 2019

Obduktionsremiss

Obduktionslaboratorier

Mer om verksamheten

Nationella obduktionsverksamheten bekostas genom anslag från Jordbruksverket och är till för alla djurägare som har lantbruksdjur i Sverige, det vill säga inte bara Gård & Djurhälsans kunder. Självdöda eller avlivade sjuka lantbruksdjur kan bli obducerade till en kraftigt reducerad kostnad. Normalt betalas endast en djurägaravgift, men är du kund hos Gård & Djurhälsan ingår detta i årskostnaden. Djurägaren själv står för transport- och destruktionskostnader. För att få obducera ett dött djur, krävs att man varit i kontakt med en veterinär som skrivit en remiss till aktuellt obduktionslaboratorium. Utöver själva obduktionen så ingår även de flesta uppföljande undersökningarna, till exempel histologi och bakteriologi.

Obduktioner är en viktig del vid utredning av sjukdomsproblem i besättningen, och ofta nödvändigt för att kunna ställa diagnos. Rätt diagnos är i sin tur förutsättningen för att kunna vidta adekvata åtgärder. Genom att obducera våra lantbruksdjur får vi även en bra övervakning avseende viktiga och allvarliga smittsamma sjukdomar. Vi obducerar årligen upp till 3000 lantbruksdjur i Sverige.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER – GDPR

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). De personuppgifter vi registrerar är viktiga för landets sjukdomsövervakning. I vårt uppdrag ingår även att övervaka vissa sjukdomar som regleras av särskild lagstiftning. Uppgifterna kan komma att vidarebehandlas av olika myndigheter. Om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Gård & Djurhälsan kan du skriftligen begära det.