Nöt Topp

För större besättningar med stora utmaningar

Nöt Topp

Vår tjänst NÖT TOPP ger dig möjlighet att arbeta ännu mer fokuserat med hälsofrågor. Vår erfarenhet är att tätare kontakter ger bättre uppföljning av insatta åtgärder och därmed stöd för ett effektivare djurhälsoarbete.

Därför erbjuder vi två besök per år i NÖT TOPP. Dessutom följer vi upp via telefon och hjälper till med påminnelser för t.ex. provtagningar eller andra åtgärder som vi planerat tillsammans. Med specifika hälsofrågor i fokus kan vi till exempel fördjupa hälsorådgivningen eller anordna gårdsutbildning för personal i samband med gårdsbesöken. Utöver detta ingår en fördjupad analys av dina nyckeltal, utökade analyser vid behov och mycket mer.

I Nöt Topp ingår:
 • Två besättningsbesök per år
 • Utökade hälsonyckeltal med fördjupad analys av hälsoläget på din gård
 • Erfa-träffar, där du får möjlighet att genom utbyte med andra producenter diskutera och fördjupa dig i aktuella hälsofrågor
 • Nöthälsoveterinär och produktionsrådgivare per telefon och e-post
 • Regelbundna telefonavstämningar efter ditt önskemål
 • Smittsäkrad besättning Nöt Steg 2
 • Prover Kalvpaketet
 • Utökade prover vid behov
 • Provtagning för parasiter
 • Kostnadsfria obduktioner
 • Rabatt på foderanalyser
 • Nyhetsbrev 4 nr/år
 • Rabatt på våra kurser och kompendier

Nöt Topp

Pris: 11000 kr + moms Bli kundJag vill veta mer