Gris

Smittsäkrad Besättning

Smittsäkrad Besättning Gris – smittskydd på gårdsnivå

Smittsäkrad Besättning Gris är ett frivilligt smittskyddsprogram som startade den 1: a juni 2016. Programmets målsättning är att höja smittskyddet i landets grisbesättningar så att utbrott av smittsamma sjukdomar kan förhindras. Programmet utgör också grunden för hur stor statlig ersättning besättningen kan få vid ett eventuellt utbrott av salmonella. Sedan hösten 2023 har programmet även en status som omfattar de krav som ställs dels i EU:s lagstiftning men också av Jordbruksverket för att utfärda undantagstillstånd att transportera grisar mellan och från besättningar i ett område belagt med restriktioner på grund av Afrikansk svinpest. Statusen godkändes av Jordbruksverket i oktober 2023 och det kommer att vara möjligt att ansluta sin besättning från december 2023.

Programmet är godkänt av Jordbruksverket och drivs av Gård & Djurhälsan (huvudman) i samverkan med Sveriges Grisföretagare, Lundens Djurhälsovård och Distriktsveterinärerna.

 

Anslutning

Programmet är uppbyggt i två steg:

  1. 1. Första steget startar med att djurhållaren gör en intresseanmälan på hemsidan smittsäkra.se. Därefter gör djurhållaren en egeninventering av smittskyddet i sin besättning genom att svara på ett antal frågor i systemets webbsystem, en så kallad smittskyddsdeklaration.
  2. 2. I nästa steg får gården besök av en smittskyddsutbildad veterinär som gör en samlad bedömning av besättningens smittskydd och ger råd om hur det kan förbättras ytterligare. Vid veterinärbesöket bedöms bl.a. hygienrutiner för besökare och personal, foderhygien, kadaverhantering, rutinerna för utlastning, trafik till och från gården m.m. Besättningen ansluts sedan till aktuell nivå i programmet, GRUND,SPETS eller ASF-status, beroende på hur väl programmets krav uppfylls.

Läs mer om programmet och dess regler på www.smittsäkra.se.

Kontaktpersoner

Johanna Fjelkner

Djurhälsoveterinär Gris, SSB-Gris

Tel: 046-32 58 88

Mobil: 072-230 86 94

Lena Hjorth

Administratör Gris, Utegångsdjur utan ligghall, SSB-Gris, Tb-Alpacka

Tel: 046-32 58 80