Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Vägledning för djurägare och transportörer av djurskyddsbedömningar inför transport

Syftet med projektet var att göra den myndighetskontroll av slaktkroppar som sker vid slakt på slakterier förutsägbar för djurägarna och därmed undvika att djur transporteras till slakt som inte är i skick att transporteras. Projektet genomfördes under 2022–2024 och resultatet är vägledningar för djurägare och transportörer vid djurskyddsbedömning av nötkreatur, grisar resp. får/lamm inför transport till slakt. Dessa branschvägledningar kompletterar Jordbruksverkets vägledning, med fokus på bedömningen av själva djuret och underlättar för djurägaren att fatta beslut om djuret är i skick att transporteras till slakt. Förhoppningen är att dessa vägledningar också ska öka förståelsen för kontrollen så att djur som är i skick att transporteras verkligen skickas till slakt istället för att de avlivas på gård och gå till destruktion. Därmed kan vi erhålla ett bättre djurskydd med ökad lönsamhet på gård, minska matsvinnet, öka rättssäkerheten och få trygga djurägare som vågar fortsätta att producera livsmedel i framtiden.

Projektet finansierades av Branschutvecklingspengar 2022.

Här hittar du hela vägledningen för nötkreatur.

Här hittar du hela vägledningen för får och lamm. 

Här hittar du hela vägledningen för gris. 

 

Vid frågor kontakta

Ulrika Rockström
Veterinär, verksamhetschef obduktion

Tel: 018 – 28 68 88
E-post: ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se