Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp

– framgångsfaktorer och fallgropar

SLU håller i projektet och Gård & Djurhälsan sitter med i projekgruppen.

Läs mer om projektet på SLU:s hemsida

>> Innovativa stallsystem för slaktgrisar i storgrupp – framgångsfaktorer och fallgropar

Fakta:

Projektet är ett samarbete mellan Gård & Djurhälsan och SLU.

Projekt löper:

januari 2022- juni 2023

Finansiärer:

  • Lantmännens forskningsstiftelse
  • Svenska köttföretagen
  • Petra Lundbergs stiftelse

Projektgrupp:

  • Rebecka Westin, Gård & Djurhälsan
  • Elin Karlsson, SLU
  • Jenny Yngvesson, SLU
  • Knut-Håkan Jeppsson, SLU
  • Amanda Reneby, Gård & Djurhälsan