Nytt om gårdsobduktioner

Under 2021 finansierar obduktionsanslaget ett bidrag på 1000 kr i samband med ett begränsat antal gårdsobduktioner (50 st). Obducerande veterinär fakturerar Gård & Djurhälsan/obduktion. För att erhålla bidraget krävs att en obduktionsrapport skickas till ulrika.rockstrom@gardochdjurhalsan.se

 

Gårdsobduktioner kring Skara

https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/var-service/gardsobduktion/

 

Gårdsobduktioner övriga landet

https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/var-service/gardsobduktion-ovriga-landet/

 

Information om gårdsobduktioner för djurägare

https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/hur-gor-jag/information-djuragare/gardsobduktion-ovriga-sverige/

 

Information om gårdsobduktioner för veterinärer

https://www.gardochdjurhalsan.se/obduktion/hur-gor-jag/information-veterinar/instruktioner-gardsobduktion/

 

Obduktionsrapport för gårdsobduktioner

https://www.gardochdjurhalsan.se/wp-content/uploads/2019/05/obduktionsintyg_gardsobd_150518.pdf