Obduktion på laboratorium

  • Skriv remiss

För att få ta del av anslaget krävs att en veterinär skriver en remiss. Du behöver inte ha undersökt eller behandlat djuret, men den är viktig att remissen klargör den aktuella frågeställningen. Genom remissen bör också sjukdomshistorien, eventuell klinisk diagnos och behandling, samt dina kontaktuppgifter framgå. Kontakta gärna laboratoriet/obducenten innan remiss skickas!

  • Skicka remissen

Om djurägaren själv åker in med sitt djur till närmaste obduktionslaboratorium mailas remissen dit (Observera dock att till laboratoriet i Karlskoga är det inte tillåtet för djurägare att själva köra sina djur, till laboratoriet i Kävlinge kan endast djur upp till 50 kg och till Skara kan endast djur upp till 10 kg levereras via privat intransport).

Om besättningen finns inom cirka två timmars resa från Skara kan en gårdsobduktion av ambulerande veterinärobducent utföras. Remissen mailas då till veterinären i Skara.

Om djuret körs in via Svensk Lantbrukstjänst ska remisser angående djur på Gotland mailas till veterinären i Visby, medan i övriga Sverige ska remissen mailas till både Kävlinge och Karlskoga. Mailadresser till alla laboratorium finns under fliken obduktionslaboratorier.