Obduktion laboratorium

  • Skriv remiss

För att få ta del av anslaget krävs att en veterinär skriver en remiss. Du behöver inte ha undersökt eller behandlat det aktuella djuret, men den är viktig att remissen klargör den aktuella frågeställningen. Genom remissen bör också sjukdomshistorien, eventuell klinisk diagnos och behandling, samt dina kontaktuppgifter framgå. Kontakta gärna laboratoriet innan remiss skickas!

  • Skicka remissen

Om djurägaren själv åker in med sitt djur till närmsta obduktionslaboratorium mailas remissen dit (observera dock att till laboratoriet i Karlskoga är det inte tillåtet för djurägare att själva köra sina djur och till laboratoriet i Skara kan endast djur upp till 10 kg levereras).

Om besättningen finns inom cirka två timmars resa från Skara kan en gårdsobduktion av ambulerande veterinärobducent utföras. Remissen mailas då till laboratoriet i Skara.

Om djuret körs in via Svensk Lantbrukstjänst mailas remissen till både Kristianstad och Karlskoga.