Avgifter

Det statliga obduktionsanslaget gäller nötkreatur, gris, får, get, fjäderfä, hägnad hjort samt domesticerade exotiska hovdjur (dock ej sådana som hålls för offentlig förevisning) som obduceras på laboratorium eller på gård kring Skara. Djurägaren betalar en mindre djurägaravgift. För djurägare som är kunder hos Gård & Djurhälsan ingår djurägaravgiften i årskostnaden.

Djuret måste alltid åtföljas av en remiss skriven av veterinär för att statsanslaget skall kunna utnyttjas (fjäderfä som hålls som hobbydjur är undantagna från detta krav).

Eventuella avgifter för transport till obduktionslaboratorium tillkommer. Vid obduktion vid gård kring Skara debiteras en framkörningsavgift om 480 kr. Kostnader för destruktion bekostas av djurägaren (se Svensk Lantbrukstjänst respektive SVA).

I de fall obduktionen utförs på gård i övriga Sverige faktureras djurägaren som vid ett vanligt veterinärbesök (regleras alltså helt och hållet mellan djurägaren och obducerande veterinär). Obduktionsanslaget står för kostnaderna för uppföljande undersökningar som utförs (t.ex. histologi och bakteriologi).