Nationellt ansvar

Branschmedel för en positiv svensk utveckling

Via sin avräkning sätter Sveriges köttbönder årligen miljontals kronor i nationella branschmedel för positiv utveckling i ökad djuromsorg, minskad klimatpåverkan och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Branschmedel

Gård & Djurhälsan fyller en viktig funktion i det gemensamma utvecklingsarbetet med fokus på en hållbar produktion genom friska djur, gott djurskydd, säkert smittskydd och snabb beredskap.

När ett djur lämnas till slakt till anslutna köttföretag dras avgift för nationella branschmedel. Dessa nationella branschmedel används dels som branschutvecklingspengar som årligen sätts av för att driva utveckling av svenskt kött framåt är fördelade på djurslagen gris, nöt och lamm enligt följande; 65 procent till gris, 30 procent till nöt och 5 procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år genom de pengar som samlas in via slaktavräkningen.

En annan del av de nationella branschmedel som dras går till marknadsföring av svenskt kött, medan den tredje delen går till Gård & Djurhälsans beredskap och utvecklingsarbete för ökat nationellt och gårdsnära smittskydd, men även  till att bevaka producenternas intressen och samla branschen i olika myndighetsfrågor kring djurskydd och djurhälsa. Den del av de nationella branschmedel som förvaltas av Gård & Djurhälsan är till nytta för både enskilda producenter, för branschen samt Sverige som helhet.”