Nationellt ansvar

Branschmedel för en positiv svensk utveckling

Via sin avräkning sätter Sveriges köttbönder årligen miljontals kronor i nationella branschmedel för positiv utveckling i ökad djuromsorg, minskad klimatpåverkan och förbättrad produktion samt lönsamhet i hela värdekedjan.

Branschmedel

När ett djur lämnas till slakt till anslutna köttföretag dras en avgift för nationella branschmedel. Dessa nationella branschmedel används till tre olika områden:

  1. Branschutvecklingspengar. Dessa pengar avsätts årligen för att driva utveckling av svenskt kött framåt. Pengarna är fördelade på djurslagen gris, nöt och lamm enligt följande; 65 procent till gris, 30 procent till nöt och 5 procent till lamm. Fördelningen baseras på hur mycket pengar som varje djurslag betalar in totalt till branschutveckling varje år genom de pengar som samlas in via slaktavräkningen. Du kan läsa mer om Branschutvecklingspengarna på Svenska Köttföretagens hemsida.
  2. Marknadsföring av svenskt kött.
  3. Gård & Djurhälsans beredskap och utvecklingsarbete för ökat nationellt och gårdsnära smittskydd, men även  till att bevaka producenternas intressen och samla branschen i olika myndighetsfrågor kring djurskydd och djurhälsa. Den del av de nationella branschmedel som förvaltas av Gård & Djurhälsan är till nytta för både enskilda producenter, för branschen samt Sverige som helhet. Du hittar mer information om Gård & Djurhälsans arbete i menyn till vänster här på sidan.