Branschmedel till nytta för alla producenter

Du som levererar djur till ett slakteri som är medlem i Svenska Köttföretagen bidrar genom branschmedelsavgiften till nationell utveckling. För varje slaktat djur tas en avgift ut. Gård & Djurhälsan har via branschmedel möjligheter att arbeta med frågor kring djurhälsa och produktion till nytta för alla som föder upp gris, nöt eller lamm. Denna kollektiva finansiering gör att vi kan arbeta med frågor på många områden, som djurhälsa och djurvälfärd, kunskapsförmedling samt samverkan och expertfunktion.

I filmen ovan berättar Ebba Schwan, Veterinär och Affärsområdeschef Djurhälsa-djurvälfärd, mer om hur vi på Gård & Djurhälsan jobbar med Branschmedel.

Aktiviteter som rör alla djurslag

Gård & Djurhälsan arbetar tillsammans med andra aktörer i branschen, till exempel LRF, Sveriges nötköttsproducenter, Sveriges grisföretagare, Svenska Fåravelsförbundet och Växa Sverige samt med myndigheterna i viktiga frågor för att kunna behålla en konkurrenskraftig svensk produktion med ett fortsatt gott djurhälsoläge.

Djurskydd

Ett gott djurskydd är viktigt både för god djurhälsa och produktion. Gård & Djurhälsan arbetar med att bevaka och påverka i flera djurskyddsfrågor inom branschen. Genom vår spetskompetens har vi en unik möjlighet att fånga upp frågor från fältet, bidra med framtagande av ny kunskap och återföra den till producenter genom praktiska strategier och råd.

Smittskydd

För att kunna ha hög produktivitet och bra djurhälsa är det viktigt att bekämpa smittsamma sjukdomar. Genom SDS (Svenska djurbönders smittskyddskontroll) arbetar vi genom information och rådgivning för att ha en fortsatt hög säkerhet och inte få in smittor till Sverige vid import av djur. För att kunna följa djurhälsoläget i landet och i besättningar pågår sjukdomsövervakning på flera olika sätt. En viktig komponent för att följa djurhälsan är genom den besiktning av djur vid slakt som utförs av Livsmedelsverket. Gård & Djurhälsan har under flera år arbetat för att påverka dessa system.

Samverkan

För att kunna driva frågor som är viktiga för hela branschen krävs samverkan. Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen har ett stort nätverk och genom dialog med övriga aktörer i branschen kan vi gemensamt driva viktiga frågor. Företag och organisationer som vi samverkar med är bland annat Sverige Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Lundens Djurhälsa, Distriktsveterinärerna, LRF, KCF, LI, de olika slakteriföretagen, NAB, Växa, Svenskmärkningen och Svenskt Kött. Vi har även ett brett internationellt kontaktnät som kan användas vid olika frågeställningar.

Påverkan

Vi arbetar med påverkansarbete gentemot myndigheter till exempel kring lagstiftning. Ett exempel besvarande av remisser där remisser om den nya läkemedelslagstiftningen och utredningen om zoonoser är aktuella exempel.
Genom representation i olika grupper kan Gård & Djurhälsan och Svenska Köttföretagen påverka forskning och också få förslag på frågor och områden som är viktiga att arbeta med inom rådgivningen. Exempel på detta är att Gård & Djurhälsan är representerade i Jordbruksverkets smittskyddsråd och SVA:s projektråd.