Anslutning till Klövkontrollen

För att ansluta din besättning till kontrollprogrammet Klövkontrollen fyller du i avtalet som finns i länken nedan.

Vid anslutning till Klövkontrollen görs kontrollen av veterinär. F-status förnyas årligen genom antingen veterinär kontroll eller egenkontroll. Om inga tecken på fotröta eller,  CODD finns vid kontrollerna erhåller besättningen F-status.

Samma system gäller för besättningar som sanerats mot fotröta. Dessa besättningar erhåller F-status ca ett år efter sanering om det visar sig att inga tecken på fotröta finns vid kontrollen.

Anslutningsbesöken genomförs från och med mitten på augusti till mitten på oktober, då har djuren gått igenom den provocerande period av fukt och värme som behövs för att fotröta ska utvecklas. Vid konstaterad CODD erbjuds slaktbidrag.

Innan du fyller i avtalet, läs gärna igenom Checklista inför Klövkontrollen först.

Avtal

Länk till avtalet  som du skriver ut och skickar in till:
E-post: klovkontrollen@gardochdjurhalsan.se
eller adress:

Gård & Djurhälsan
Kungsängens Gård
753 23 Uppsala