Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Test av två tekniker för att kyla golv i slaktgrisstallar – en pilotstudie

Syftet med detta projekt är:
– att installera två olika tekniska lösningar för att kyla golv på två slaktgrisgårdar och göra ett fältförsök under den varma årstiden för att utvärdera kyleffekt (hur mycket kan golvtemperaturen sänkas?), energiåtgång och effekt på boxhygien (hur många boxar måste skrapas manuellt med/utan golvkyla).
– att göra en ekonomisk beräkning för vad det kostar att installera och ha anläggningen i drift utifrån resultaten av effekt och energiförbrukning.
– göra simulerade energiberäkningar och därigenom ta fram beräkningsunderlag för ytterligare förslag på tekniska lösningar för golvkyla i svenska grisbesättningar.

Vid frågor kontakta:
Carl-Johan Ehlorsson
Tel: 046-32 58 83
carl-johan.ehlorsson@gardochdjurhalsan.se