Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Test av två tekniker för att kyla golv i slaktgrisstallar – en pilotstudie

Projektet genomfördes på tre svenska slaktgrisgårdar under 2021 och finansierades av Stiftelsen Svensk Grisforskning.

Syftet med projektet var att studera om befintligt system för golvvärme kan användas till att kyla golvet sommartid i konventionella svenska slaktgrisbesättningar. Vi ville också testa två olika tekniker för att kyla vattnet.

I projektet installerades två olika tekniska lösningar för att kyla golv på tre slaktgrisgårdar och ett fältförsök under den varma årstiden för att utvärdera kyleffekt (hur mycket kan golvtemperaturen sänkas?), energiåtgång och effekt på boxhygien (hur många boxar måste skrapas manuellt med/utan golvkyla) genomfördes.

Ekonomiska beräkningar för vad det kostar att installera och ha anläggningen i drift utifrån resultaten av effekt och energiförbrukning genomfördes.

Slutligen gjordes också simulerade energiberäkningar för att därigenom ta fram beräkningsunderlag för ytterligare förslag på tekniska lösningar för golvkyla i svenska grisbesättningar.

 

Vid frågor kontakta:

Amanda Reneby
Agronom Gris – Databearbetning & projektledning
Tel: 0346-104 04
E-post: