Nationellt ansvar

Avslutade projekt Gris

Nationell kunskapsbas för ekologisk grisproduktion

Att samla, utveckla och förmedla kunskap om ekologisk grisproduktion via en nationell kunskapsbas som kan inhämtas av alla aktörer inom arbetsfältet ekologisk grisproduktion.

Syfte

En kunskapsbas byggs genom att:

  • samla befintlig kunskap
  • uppdatera och anpassa redan framtaget material
  • skapa nytt informationsmaterial inom de områden där kunskapsluckor finns

Projektet syftar även till att sprida information till svenska lantbruksföretagare med ekologisk grisproduktion och de som vill ställa om eller starta med ekologisk grisproduktion.

Projektet samlar också kunskap till övriga aktörer i branschen som behöver information om ekologiskt grisföretagande.

Vid frågor kontakta projektledare:

Maria Lindberg, Djurhälsoveterinär i Gård & Djurhälsan, Svensk och dansk grisspecialist grissjukdomar
Tel: 018-68 28 82