NATIONELLT ANSVAR

Pågående projekt Får

Mjölkprov för analys av MV/CAE

MV/CAE-programmet erbjuder får- och getbesättningar att kostnadsfritt delta i nedanstående projekt.

Projekt 1:

Programmet vill utvärdera möjligheten att analysera antikroppar mot maedi visna/CAE i mjölkprover och samtidigt få en uppfattning om förekomsten av MV/CAE-smitta i tidigare otestade besättningar.

Om du vill delta kommer du att få material för att i samband med lamning/killning ta mjölkprov från 5 djur (i första hand från dina äldsta djur) och sända in proverna till SVA för analys.

Provsvaren kommer kunna ge en indikation på om din besättning är smittad med maedi visna/CAE eller inte.

Har du inte tidigare varit ansluten till MV/CAE-programmet och är intresserad av att delta i projektet så meddela oss dina kontaktuppgifter via mejl till mv@gardochdjurhalsan.se ange mjölkscreening i ämnesraden.

Projekt 2:

Mjölkproducerande getbesättningar, oavsett anslutning till MV/CAE-programmet, har möjlighet att kostnadsfritt skicka in ett tankmjölkprov för analys av antikroppar mot MV/CAE.

Programmet vill utvärdera möjligheten att analysera antikroppar mot MV/CAE i tankmjölkprover.

Är intresserad av att delta i projektet så meddela oss dina kontaktuppgifter via mejl till mv@gardochdjurhalsan.se ange tankmjölkscreening i ämnesraden.

Kontaktperson

Emelie Larsdotter
Fårhälsoveterinär

Tel:  0480-102 99

emelie.larsdotter@gardochdjurhalsan.se