Nationellt ansvar

Pågående projekt Nöt

Robusta kalvar – Högre förmedlingsvikt ger bättre djurvälfärd

En pigg och frisk kalv är värdefull för alla parter och en god djurhälsa är även positivt från ett djurvälfärdsperspektiv. Praktiska erfarenheter och tidigare studier talar för att förmedlingsvikten är en avgörande faktor för kalvens djurvälfärd i ungnötsbesättningar. Med detta projekt vill vi

  • tydliggöra de positiva effekterna av en hög förmedlingsvikt på kalvens djurvälfärd
  • ge ett vetenskapligt underlag för slakteriernas förmedlingar att höja nedre viktgränsen för förmedling av avvanda kalvar
  • ta fram en enkel och praktisk guide för hur man kan se att en kalv är redo för försäljning/transport/insättning
  • sprida guiden till samtliga parter som är involverade i försäljning och förflyttning av kalvar

Projektet kommer att genomföras under perioden 1 januari 2022 – 30 augusti 2024.

Vid frågor kontakta:

Anett Seeman

046-32 58 87

anett.seeman@gardochdjurhalsan.se

Projektet finansieras av Branschutvecklingsmedel.