Nationellt ansvar

Avslutade projekt Får

ERFA-träffar för lammproducenter

Syfte

Syftet med projektet är att kunna erbjuda ERFA-grupper över hela landet under en begränsad period och på så sätt få ett större genomslag och möjlighet att nå ut över hela Sverige.

ERFA-träffarna har till syfte att stimulera och utveckla erfarenhetsutbytet mellan lammproducenter som vill förbättra djurvälfärden i sin produktion. Träffarnas tema är valda för att öka lammöverlevnaden, öka kunskaperna om hantering av djur på stall och bete, säkra smittskyddet vid livdjurshandel och bete samt sprida erfarenheter om djurvälfärd inför byggnation (ny-, om- eller tillbyggnad). Effekten blir att vi får fler sunda och välmående djur som producerar det som marknaden efterfrågar.

Träffarna är också viktiga för erfarenhets- och informationsutbytet mellan lammproducenter, rådgivare och experter. Effekten blir att utbytet lyfter kunskapsnivån hos fler i branschen. Syftet är också att deltagarna ska knyta nya kontakter och få en inblick i hur andra kollegor arbetar med åtgärder för att höja djurvälfärden. Djuröga är svårt att läsa sig till, utan något man måste lära sig. Då är det bra att lära av kollegor i praktiken. Projketet kommer förhoppningsvis också att leda till nya samarbeten på lokal/regional nivå vad gäller inköp av foder/inventarier, livdjurshandel, fortbildning/kunskapsutbyte, försäljning etc.

Vid frågor kontakta projektledare:

Theo den BraverProduktionsrådgivare Lamm, Gård & Djurhälsan
Tel: 0346-102 22