Nationellt ansvar

Avslutade projekt Nöt

Informationsinsatser för att bidra till ökad välfärd för kalvar och ungdjur

Projektet syftar till att skriva och publicera texter om aktuella djurvälfärdsfrågor för kalvar, ungdjur och dikor på Gård & Djurhälsans hemsida  för att belysa frågan samt att väcka medvetenhet och intresse hos producenter och andra inom näringen.

Fokus i texterna ligger i huvudsak på relativt enkla åtgärder för att öka djurens välfärd, åtgärder som redan idag görs på många gårdar men inte alla.

Projektet genomfördes med hänsyn till två aspekter. Dels finns det forskning på områden som uppstallning, utfodring, naturliga beteenden, och positiva känslor hos kalvar och ungdjur men ofta saknas kännedom om den här forskningen bland lantbrukare och rådgivare. Dels gör svenska lantbrukare mycket saker för att öka djurvälfärden utan att direkt vara medvetna om det. En bättre kännedom om produktionens egna fördelar kan öka företagens konkurrenskraft. Ofta förs dessutom diskussionen om förbättrad djurvälfärd utifrån forskares och djurrättsorganisationers perspektiv. Genom att istället dela information och skapa diskussion om djurvälfärd från en branschorganisation, tror vi att lantbrukare är mer benägna att ta till sig kunskapen.

Texter har publicerats på hemsida och länkats till via G&Ds facebook-sida och nyhetsbrev.

Vid frågor om projektet kontakta Katinca Fungbrant 046-32 58 81 katinca.fungbrant@gardochdjurhalsan.se