Nöt Bas

Grunden till ett bra hälsoläge i besättningen

Nöt Bas

NÖT BAS är grunden till ett bra hälsoläge i besättningen. Tjänsten ger alltid tillgång till våra veterinärer och produktionsrådgivare via telefon och e-post. Vi hjälper till med rådgivning omkring vanliga hälso- och produktionsfrågor. Vid hälsoproblem erbjuds tillgång till diagnostik och obduktioner och du kan alltid köpa till besök.

Mer innehåll

I Nöt Bas ingår:
 • Veterinär och produktionsrådgivare genom telefon och e-post
 • Prover Kalvpaketet

  I kalvpaketet kan du utreda följande: 

  Orsaker till diarré hos kalv i olika åldrar. Genom att veta orsaken till diarrén kan man sätta in lämpliga åtgärder för att minska problemet. 
  Orsaker till luftvägsproblem. Här har Gård och Djurhälsan precis börjat med ny modern diagnostik via PCR analyser där man kan upptäcka fyra bakterier och tre virus från ett och samma prov. 
  Hur bra råmjölksrutinerna fungerar. Ett blodprov mäter proteinhalten i blodet på kalven, vilket visar om den fått i sig tillräcklig mängd och kvalitet av råmjölk. Då råmjölken är avgörande för framtida hälsostatus är detta en bra kvalitetscheck! 
  Man kan även efter särskild överenskommelse provta kor vid misstanke om selenbrist, ta blodprov vid misstanke om lungmask på kalvar, provta vid misstanke om Mycoplasma bovis och göra resistensbestämningar på bakterier vid misstanke om terapisvikt. 

 • Provtagning för parasiter
 • Kostnadsfria obduktioner
 • Rabatt på foderanalyser
 • Nyhetsbrev 4 nr/år
 • Rabatt på våra kurser och kompendier

Nöt Bas

Pris: 2200 kr + moms Bli kundJag vill veta mer