Visselblåsarfunktion

Om Ni upplever att ett missförhållande har skett inom Gård & Djurhälsan, så finns ett allmänintresse att detta kommer fram. Kan vara att ni upplever att något felaktigt har gjorts eller att något inte har gjorts, men som skulle ha gjorts. Detta gäller generellt inom alla områden så länge det finns ett allmänintresse att vi får information om detta. Använd vår Visseblåsarfunktion.

> Whistleblower