Podcast

Grispodden

Ombyggnation till EU-ekologisk grisproduktion

Lyssna när Rolf berättar vad man ska tänka på vid ombyggnation från ett system till ett annat och vilka faktorer som avgjorde att han valde att bli EU-ekologisk grisproducent.

Gyltan

Lena som är veterinär och forskare berättar om gyltan från kulting till seminerad. Behöver man tejpa spenarna på sin gyltkull och hur utförs en bra seminering?

Arbeta med KRAV-grisar

Hur är det att arbeta med KRAV-grisar? Hör Cissi berätta om vardagen i stallarna, vi får följa alla djurkategorier och hur arbetet förändras över året.

Gruppvis Digivning

Lyssna på Ola som berättar om sin doktorsavhandling där bland annat digivning i grupp studerades. Vilka är de stora utmaningarna i systemet och när är den optimala tiden för sammanslagningen av de digivande suggorna?

Afrikansk Svinpest

Ebba Schwan berättar om afrikansk svinpest, varför det är så aktuellt och vad man ska tänka på för att undvika sprida smittan.

Ekologisk Grisproduktion

Lyssna på Anna, universitetslektor och forskare på SLU, när hon berättar om vad ekologiskt egentligen är, varför det finns och hur det har utvecklats i Sverige.

Certifiering

Jenny från Kiwa förklarar vad ett certifieringsbolag egentligen gör och hur arbetet med att certifiera EU-ekologiska och KRAVmärkta lantbruksföretag går till.

Småskalig grisproduktion

Vi pratar med Emelie som berättar om sin produktion med 10 suggor hemma på gården, svårigheten att hitta ett bra slakteri och när suggorna fick en inneboende i form av en vildsvinsgalt.

Foder

Magdalena gästar i detta avsnitt, forskare och foderexpert. Vi går igenom vad en gris behöver äta, får höra om spännande forskning om framtida proteinkällor och om vi ligger lika långt fram som resten av världen inom foderforskning.

Omställning

Anders Karlsson berättar om tankarna kring omställning från konventionell till KRAVproducent, produktionen på gården idag och om vad som är bäst med att arbeta med KRAVgrisar.