Podcast

Grispodden

Lyssna på Grispodden där våra kunniga djurhälsoveterinärer och foderrådgivare, tillsammans med gäster, pratar om hur friska djur ger välmående gårdar.

Grisuppfödning

Stark från start

Lyssna på djurhälsoveterinärerna Kaisa, Jenny och Helena som diskuterar Stark från start i praktiken. Hör om hur andra besättningar arbetar med att förbättra kvaliteten på gyltorna och om vad Kaisa tycker är viktigt för att minska förekomsten av spädgrisdiarré. Denna podcast spelas in tack vara Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden.

Småskalig grisproduktion

Vi pratar med Emelie som berättar om sin produktion med 10 suggor hemma på gården, svårigheten att hitta ett bra slakteri och när suggorna fick en inneboende i form av en vildsvinsgalt.

 

Foder

Foder: Vad behöver en gris äta?

Magdalena gästar i detta avsnitt, forskare och foderexpert. Vi går igenom vad en gris behöver äta, får höra om spännande forskning om framtida proteinkällor och om vi ligger lika långt fram som resten av världen inom foderforskning.

Foder: Mykotoxiner

Du har väl inte missat att ta prover under tröskningen på din spannmål för att se nivåerna av det mest kända mykotoxinerna? Lyssna när Erik Nordqvist lär oss om allt från vad mykotoxiner är, hur påverkas grisen och hur tar man bäst prover på sin spannmål. Denna podcast finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Foder: Grisens Matspjälkningssystem

Grisen utfodras flera gånger om dagen, men har du koll på vad som händer med fodret när grisen har ätit? Vart sker upptaget av näring och hur förändras tarmen från diande till sugga? Det är frågor som du får svar på när du Emma Ivarsson berättar om grisens matsmältningssystem. Denna podcast finansieras av europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/

Foder: Proteinfodermedel

Varför behöver fodret inne hålla proteinfodermedel, vilka fodermedel innehåller mycket protein och hur tillgodogör sig grisen proteinet? Det är frågor som Emma Ivarsson svarar på i avsnittet om proteinfodermedel! Denna podcast finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Foder: Management kring utfodring – Suggor & slaktgrisar

Här får du veta vad management kring foder innebär, hur man ska tänka och hur olika raser fungerar olika på olika foder. Lär dig mer i denna intervju med Kerstin Sigfridson på Lantmännen! Denna podcast finansieras av europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Foder: Utfodring i Praktiken

Varför är det fördelaktigt att använda sig av ett restöst utfodringssystem och när passar det bäst att använda sig av åkerböna i sin foderblandning? Lyssna när Hans Blackert berättar utfodringen på deras gård. Denna podcast finansieras av europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Foder: utfodring och miljö kring avvänjning

Varför uppstår avvänjningsdiarré, hur och när i grisens liv ska vi börja förbereda inför avvänjning? Lyssna på Kaisa Ryytty Sylvén och Jeanette Elander som berättar om avvänjning som veterinär och producent. Denna podcast finansieras av europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

Foder: Kan halmgivan påverka förekomsten av svansbitning?

Det får du svar på i detta avsnitt med Torun Wallgren som berättar om svansbitning, halm och vägen till att skriva en doktrosavhandling. Denna podcast finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Foder: ESF- Electronic Sow Feeding

ESF-system förväntas öka som inhysningssystem för sinsuggor, vilka fördelar och vilka utmaningar finns med systemet? Lyssna när Anne-Charlotte Olsson och Sara-Lina Schild berättar om deras studie Management i kostnadseffektiva ESF (electronic sow feeding)- system till dräktiga suggor för bibehållen djurvälfärd.

Foder: Milk Replacer

Har du funderat på att investera I en mjölkanläggning? Lyssna när Cecilie Kobek-Kjeldager berättar vilka smågrisar som besöker mjölkoppen och vilka skillnader man ser mellan en kull på 14 smågrisar mot en kull på 17 smågrisar utifrån resultaten i sin avhandling: Sibling competition in suckling piglets from hyper prolific sows: Effects of litter size, milk replacer and housing condition on feeding behaviour and welfare. Denna podd finansieras av Europeiska fonden för landsbygdsutveckling.

 

MRSA

MRSA och andra multiresistenta bakterier

Avsnitt 1.

https://soundcloud.com/user-567877263/mrsa-och-andra-resistenta-bakterier

Avsnitt 2.

https://soundcloud.com/user-567877263/2-mrsa-och-andra-resistenta-bakterier

Ekologisk, KRAV och småskalig med utomhusuppfödning

Ombyggnation till EU-ekologisk grisproduktion

Lyssna när Rolf berättar vad man ska tänka på vid ombyggnation från ett system till ett annat och vilka faktorer som avgjorde att han valde att bli EU-ekologisk grisproducent.

Gyltan

Lena som är veterinär och forskare berättar om gyltan från kulting till seminerad. Behöver man tejpa spenarna på sin gyltkull och hur utförs en bra seminering?

Arbeta med KRAV-grisar

Hur är det att arbeta med KRAV-grisar? Hör Cissi berätta om vardagen i stallarna, vi får följa alla djurkategorier och hur arbetet förändras över året.

Gruppvis Digivning

Lyssna på Ola som berättar om sin doktorsavhandling där bland annat digivning i grupp studerades. Vilka är de stora utmaningarna i systemet och när är den optimala tiden för sammanslagningen av de digivande suggorna?

Afrikansk Svinpest

Ebba Schwan berättar om afrikansk svinpest, varför det är så aktuellt och vad man ska tänka på för att undvika sprida smittan.

Ekologisk Grisproduktion

Lyssna på Anna, universitetslektor och forskare på SLU, när hon berättar om vad ekologiskt egentligen är, varför det finns och hur det har utvecklats i Sverige.

Certifiering

Jenny från Kiwa förklarar vad ett certifieringsbolag egentligen gör och hur arbetet med att certifiera EU-ekologiska och KRAVmärkta lantbruksföretag går till.

Omställning

Anders Karlsson berättar om tankarna kring omställning från konventionell till KRAVproducent, produktionen på gården idag och om vad som är bäst med att arbeta med KRAVgrisar.